Dessa människor, eller snarare fenomenet, kallas Dunning-Kruger-effekten och illustreras lättast i diagrammet nedan. De flesta människor har en rätt så ärlig självbild, det vi tror oss kunna om ett ämne motsvarar på ett ungefär den kunskapsnivå vi har, vi är de i mitten av diagrammet. Sen finns de riktiga experterna inom ett ämne, klädsamt ödmjuka inför hur svårt allt egentligen är, de underskattar sin egen kompetens något, de återfinns till höger. De som åsyftas i Dunning-Kruger-effekten är de till vänster, människor som inte bara är uppenbart inkompetenta, utan också saknar förmågan att förstå att de är det.

Bild

Det kan vara bra att reflektera kring detta fenomen ibland när man följer tvitterkonton med vildvuxna aktietips eller fastnar för en hälso eller träninguru med speciella metoder. Särskilt eftersom självförtroendet i argumentationen är lika högt hos den inkompetente med dålig självinsikt som hos experten. Och för oss medelmåttor är det svårt att avgöra vem
som är vem.

Mer om Dunning-Kruger effekten och dess upphovsmän (svenska)

Mer om Dunning-Kruger effekten och dess upphovsmän (engelska)

Missa heller inte den sanna historien om McArthur Wheeler som anges inspirerat undersökningen

Läs fler blogginlägg av Jörgen Olofsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. På grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används, så kan pengar som placeras i fonden både minska och öka kraftigt i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.