Det är sant att obligationsräntorna är historiskt mycket låga och om räntetrenden skulle vända så skulle obligationsfonder tappa i värde. En grundregel här är om den genomsnittliga löptiden i en obligationsfond är fyra år och räntorna stiger en procent så blir värdefallet fyra procent och skulle räntorna stiga två procent så skulle värdefallet bli åtta procent och så vidare. Värdefallen kan alltså absolut bli ansenliga på kort sikt. På längre sikt skulle däremot ränteuppgångarna ge en motsvarande ökad förräntning, vilket innebär att det initiala värdefallet så småningom tas igen och blir en värdeökning istället.

Om rädslan för ränteuppgångar är så stor så skulle man kunna anta att många låntagare skulle vilja binda sina räntor, exempelvis bolånen, för att försäkra sig om ett skydd mot stora ränteuppgångar. Något sådant mönster syns dock knappast i statistiken där rörliga bolån istället är helt dominerande. Kanske finns det inslag av att låntagare är rädda för att tappa i flexibilitet när räntor binds men det finns säkert fog för att resonemang av typen ”rörligt har alltid varit billigast” också existerar vilket naturligtvis bygger på att räntorna inte kommer att stiga särskilt kraftfullt. Här ser det ut att finnas en divergens mellan hur många hanterar sin tillgångs- och skuldsida i den egna balansräkningen.

Finns det något sätt äta kakan men ändå ha den kvar? Ett sätt att kompensera för att förräntningen är lägre för värdepapper med kort löptid jämfört med längre löptider är att öka kreditrisken. Detta har varit en populär strategi på svensk räntemarknad de senaste åren.

Hur mycket kreditrisk som måste adderas beror ju naturligtvis på vilken obligationsfond som jämförelsen ska ske emot. Typiskt sett består en svensk obligationsfond av statsobligationer, säkerställda bostadsobligationer och obligationer utgivna av Kommuninvest. Den totala ränterisken är kring fyra år. Den genomsnittliga ratingen på en sådan fond är AAA, dvs högsta tänkbara rating. För närvarande skulle en portfölj med 4-åriga A obligationer med rörlig ränta behövas för att matcha förräntningen i obligationsfonden beskriven ovan. Huruvida det är bäst med 4-åriga AAA obligationer med obefintlig kreditrisk, men med en ränterisk på fyra år, eller 4-åriga A obligationer med obefintlig ränterisk, men med en kreditrisk på fyra år, kan bara framtiden utvisa!

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Mattias Olsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan