Historiskt har man talat om att obligationer med låg eller ingen kreditrisk har tre fördelar:

1. Man får en säker avkastning (genom räntan på obligationerna)
2. Prisutvecklingen på obligationerna är stark i tider av svag ekonomisk utveckling och då aktiemarknaden går sämre vilket ger ett välbehövligt avkastningstillskott när andra tillgångar utvecklas svagt.
3. Obligationer med låg eller ingen kreditrisk är likvida.

35 år av fallande räntor har urholkat den första fördelen avsevärt medan avsaknaden av fallande räntor, och därmed stigande obligationspriser, under det första halvåret har försvagat den andra. Samtidigt är det såklart positivt för förräntningen i obligationsfonder att räntorna inte har fallit som de brukar i kristider.

Varför har då inte svenska obligationsräntor fallit?

En anledning till att räntorna inte har fallit är helt enkelt att ränteläget redan var historiskt mycket lågt, med en låg fallhöjd som följd av det. En annan anledning är att Riksbanken inte har sänkt reporäntan. Riksbankens agerande följer här ett internationellt mönster där de centralbanker som hittills har sänkt räntan inte har sänkt den under noll och de centralbanker som redan hade styrräntor på noll eller lägre inte har sänkt alls.

Det handlar också om att marknaden är framåtblickande och många gånger styrs marknadsrörelserna mer av de ekonomiska trenderna och förmodad riktning än av det aktuella läget eller aktuell nivå hur låg nivån än är. Under förra året föll, främst, långa marknadsräntor kraftigt på recessionsoro i spåren av bland annat Brexit och handelskrig. Nu när en recession, eller något ännu värre, är här har ändå mycket omfattande tillgångsköpsprogram av världens centralbanker och stor finanspolitisk stimulans från många håll fått många att anse att även om dagens situation är mycket svag och osäkerheten är stor, så talar ändå mycket för att situationen kommer att vara bättre om, säg, sex månader eller ett år.

Vad kan man vänta sig framöver?

Vad gäller framtiden så har man att ta hänsyn till att de globala skuldnivåerna är mycket höga generellt. Dessa skuldnivåer blir nu dessutom förstärkta av omfattande finanspolitiska stimulanser, medföljande stora statliga budgetunderskott och på många håll stora statsskulder. Om dessa skulder ska vara långsiktigt uthålliga så gäller, vid en balanserad budget, att räntan måste vara lägre än nominell BNP-tillväxt. Om så är fallet kommer skulden i förhållande till BNP att sjunka. Det är en situation som Sverige har upplevt under mycket lång tid vilket, tillsammans med små budgetöverskott, har tryckt ned statsskulden till historiskt låga nivåer. För länder med höga statsskulder och låg nominell BNP-tillväxt gäller då att räntan måste vara låg länge. Det talar för att centralbankerna både fortsätter med sina tillgångsköp och att det allmänna ränteläget kommer att vara fortsatt lågt under en lång tid framöver.

En variant av ovanstående som skulle få snabbare effekter på skuldkvoter skulle vara om inflationen gick upp utan att räntorna steg nämnvärt. Historiskt har också inflation många gånger varit sättet att lösa höga skulder på! Det var till exempel så mina föräldrar löste sitt bostadslån. För inte mycket, empiriskt och anekdotiskt, talar för att de var så väldigt sparsamma!

Räntefond Kort

i år
+0,26%
3 år
-0,43%
5 år
-0,71%
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
101,13
sharpe
0,89
förv.avg.
0,10%
Fonden är en räntefond som placerar i svenska och utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penning…

Obligationsfond

i år
+1,01%
3 år
+3,21%
5 år
+5,08%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
139,15
sharpe
0,80
förv.avg.
0,30%
Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och …

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Mattias Olsson Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan