Hur ser det ut idag? De svenska långa statsräntorna är ungefär på samma nivå där de var för 12 månader sedan, runt noll. Med pandemins andra våg över oss kan det vara svårt för investerarna att överge en säker hamn som statsobligationer. Dessutom, precis som förra året finns det fler anledningar till att räntorna fortfarande ligger nära noll idag: allt från låg tillväxt och låg inflation till centralbankernas obligationsköp.

Om vi blickar sex månader framåt, då kommer sannolikt en stor del av befolkningen vara vaccinerad och Covid-19 vara på reträtt. När pandemin bröt ut kollapsade tillväxten och det är rimligt att tänka att när viruset försvinner blir det en mycket positiv effekt. Man kan jämföra pandemin med ett krig, när det väl slutar finns det en stor vilja att göra allt som inte varit möjligt tidigare.

Både penning- och finanspolitik kommer fortfarande vara mycket stimulerande för ekonomin även under nästa år. De kommer att trycka åt samma håll tillsammans ett tag framöver eftersom vi behöver återhämta oss från den djupa krisen. I en sådan miljö kan hushåll och företag åter minska sitt sparande samtidigt som intresset att låna för att investera och konsumera kan gå upp.

Min bedömning är att chanserna för högre räntor har ökat jämfört med de senaste åren. Särskilt om segern i ”kriget” mot Covid-19 ger en starkare efterfrågan och leder till något högre inflation. Inflationen gör att nominella räntor kan stiga medan reala räntor (det vill säga efter inflationen) ligger kvar på låga nivåer och därmed blir skuldbördan inte tyngre.

I ett scenario med något stigande räntor kommer en investering i statsobligationer att ge väldigt låg eller till och med negativ avkastning. Aktiemarknader har istället historiskt visat positiva siffor om räntor eller inflation stiger långsamt. Skulle räntorna stiga kraftigt tappar både aktier och obligationer i värde, men jag tror att vi är långt ifrån ett sådant scenario givet att vi är i början av en ny ekonomisk cykel med gott om lediga resurser för att växa framöver. Jag ser fram emot ett intressant och kanske lugnare aktieår 2021.

Stiftelsefond

i år
+5,10%
3 år
+30,03%
5 år
+39,75%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 770,93
sharpe
0,88
förv.avg.
1,30%
Stiftelsefond är en aktivt förvaltad blandfond som i normalfallet placerar 60 % andra i svenska och globala …

Stiftelsefond Utd

i år
+5,08%
3 år
+30,05%
5 år
+39,67%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
126,15
sharpe
0,89
förv.avg.
1,30%
Stiftelsefond Utd är en aktivt förvaltad blandfond som i normalfallet placerar 60 % andra i svenska och glob…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Giovanni Polastri Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan