En amerikansk akademiker, Vikram Mansharamani, vill hjälpa investerarna att undvika de stora nedgångarna med en bok som heter "Boombustology" (dvs. uppsving och krascher). Mansharamani betonar att uppgiften är mycket svår eftersom finansmarknaderna påverkas inte bara av en faktor, varken ekonomisk tillväxt, räntor eller bara av Donald Trumps twittrande (även om det kan kännas så ibland).

Enligt boken är framtida marknadstrender inte hemligheter som kan avslöjas genom att samla in tillräcklig information. Marknadsrörelser är mer som mysterier och ingen har svaret. Hur kommer svenska räntorna att röra sig nästa år? Ingen vet idag, inte ens Riksbankschef Stefan Ingves. Det är inte möjligt att stjäla den hemligheten från honom, han har den inte.

För att lösa ett mysterium måste man analysera informationen från flera synvinklar, och koppla samman fakta på rätt sätt istället för att leta efter mer och mer information
.
Vikram Mansharamani föreslår fem faktorer för att identifiera en marknadsbubbla.

Först, i en bubbla leder stigande priser till ökad efterfrågan snarare än minskad. Till exempel, prisrallyt på bitcoin under 2017 fick spekulanter att vilja vara med och köpa den nya valutan. Ett annat element för en bubbla är kredittillväxten (som i en bostadsboom). Överoptimismen är den tredje faktorn som när aktietips för att snabbt bli rik är på löpsedlarna. För det fjärde, kan finansiella innovationer eller avreglering skapa bubblor. Och slutligen måste investerarna bete sig som en flock där människor följer varandra utan att tänka självständigt.

Faktum är dock att dessa fem faktorer som har fungerat tidigare inte nödvändigtvist kommer att fungera i framtiden. Om det var lätt att upptäcka en marknadskrasch, då skulle ingen investera. Det måste finnas ett element av nyhet varje gång så att man luras av marknaderna.

Var är vi idag? Ingen vet, det är ett mysterium. Mina tankar är att räntor, inte aktier, är där vi ser den största avvikelsen från historien. Vem kunde tänka sig negativa räntor för några år sedan? En annan slutsats är att idag letar investerarna aktivt efter bubblor, och därför är det svårare för bubblor att utvecklas. Detta kan betyda att det är för tidigt att oroa sig och för tidigt att kliva av aktietåget.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Giovanni Polastri Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan