Kanske är det dags för högre räntor? År 2000 hade investerarna fel när de trodde att aktiepriserna skulle fortsätta uppåt. Istället föll börserna kraftigt. Även 2007 hade de fel i att kreditobligationer skulle fortsätta att överavkasta. Sedan kom den djupa kredit- och finanskrisen. Har investerarna fel den här gången också när det tror att räntorna kommer att förbli låga en lång tid framöver?

Jag måste ändå säga att det finns många goda anledningar till varför räntorna är låga. Allt från låg tillväxt och låg inflation till centralbankernas obligationsköp. En annan orsak till låga räntor är investerarnas stora aptit för ränteinvesteringar givet att obligationer har skyddat kapitalet vid börsnedgångar under både 2000-2001 och 2007-2008.

Mitt huvudscenario är att räntorna förblir låga en lång tid framöver. I denna situation kommer en investering i aktier att ge avkastning som kan vara lägre än historiskt men fortfarande positiv. Samtidigt kommer statsobligationer att ge väldigt liten eller till och med negativ avkastning under en lång tid framöver.

Men det kan ändå vara en bra idé att tänka på alternativa scenarion. Verkligheten kan överraska oss alla som den gjorde 2000 och 2007. Kan räntorna stiga tidigare än vi förväntar oss? I vilket land är det i så fall troligt att det händer först? Inte i Europa, där har vi svag tillväxt och regler som begränsar budgetunderskott och obligationsutbudet. Vi måste titta på ett land som varken har låg tillväxt eller låga räntor. USA är det landet som sticker ut här.

USA har världens största statsskuld i absoluta termer och skuldsättningen stiger varje år eftersom skattesänkningar har varit betydligt mer frekventa än skattehöjningar de senaste åren. Varken president Donald Trump eller de demokratiska presidentkandidaterna har uttryckt något intresse för att minska budgetunderskottet, snarare tvärtom.

Ett stigande budgetunderskott i USA kan betyda att någon dag kan utbudet av dollarobligationer bli för stort. Då kan investerarna komma att kräva betydligt högre räntor än idag för att köpa dem. Mitt huvudscenario är att det inte händer på flera år framöver, men det är bättre att hålla ett öga på det.

Swedbank Robur Stiftelsefond

1 mån
+2,20%
3 mån
+4,52%
i år
-2,69%
1 år
+2,59%
3 år
+19,17%
5 år
+17,47%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
1 536,04
sharpe
0,64
förv.avg.
1,30%
Fonden fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader, främst genom placeringar i andra fonder. Fonden kan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 40-8…

Swedbank Robur Stiftelse Utd.

1 mån
+2,20%
3 mån
+4,50%
i år
-2,70%
1 år
+2,61%
3 år
+19,08%
5 år
+17,25%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
115,13
sharpe
0,64
förv.avg.
1,30%
Fonden fördelar tillgångarna mellan och inom aktie- och räntemarknader, främst genom placeringar i andra fonder. Fonden kan ha hög exponering mot såväl enskilda regioner och länder som tillgångsslag och marknader. 40-8…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Giovanni Polastri Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan