Vad har drivit detta urskillingslösa tillgångsrally, dit även kreditmarknaden sällat sig? Drivet av en ”ut-prisning” av tidigare centralbanksköp – och fundamentalt påeldad av olyckskorpar förebådande en snabbt annalkande amerikansk recession, hård Brexit och ett eskalerande handelskrig – hade kreditspreadarna vid årsskiftet 2018/19 pressats upp till nivåer som inte setts sedan första halvåret 2016. Det faktum att bolagsfundamenta och default rates faktiskt inte såg så illa ut som prissättningen lät påskina, lockade till sig köpare av företagsobligationer inom såväl investment grade som high yield. Detta exempellösa ”risk-on” beteende betydde dock även att diskrimineringen bland kreditrisker bland utestående företagsobligationer - åtminstone initialt - upphörde och marknaden som aggregat svalde det mesta den kom över i form av kreditrisk.

Färsk makrodata visar nu att avmattningen i såväl eurozonen som USA blir mer alltmer påtaglig. På bolagsnivå lär detta på sikt yttra sig i form av lägre organisk tillväxt och fallande vinster. Innebär detta att festen för företagsobligationer nu är över?

Vi tror inte det - av flera skäl. Rent fundamentalt ser bilden inte så illa ut; i den mån bolagen kan hantera fallande vinster utan att för den skull äventyra sina balansräkningar - samt dra nytta av fortsatt låga räntor - så lär default rates ligga på låga nivåer även framgent. Ett än viktigare argument är att alternativen till företagsobligationer knappast ser särskilt lockande ut. Faktum är att en miljö där statsräntor återigen trendar mot noll eller minus – i kombination med låg volatilitet - är en ”sweet spot” för företagsobligationer i jakten på avkastning. Centralbankerna kapitulerar och skjuter räntehöjningar på framtiden och det är inte otänkbart att man i värsta fall måste damma av (i den mån de hunnit samla damm) tidigare tillgångsköpsprogram – något som få önskar sig.

Vårt basscenario för återstoden av 2019 pekar istället mot en mer balanserad kreditmarknad - där bolagsspecifika risker förvisso förväntas öka – men där marknaden efter rallyt i första kvartalet blivit mer sofistikerad i att prissätta kreditrisk och således premiera en aktiv, kvalitativ förvaltning.


Swedbank Robur Eth Företagsobl

i år hållbarhet förv.avg.
+2,40% 0,70%

Swedbank Robur Företagsobligat

i år 3 år 5 år rating hållbarhet förv.avg.
+2,69% +3,38% +5,98% 0,70%

Swedbank Robur Företagsobl Mix

i år hållbarhet förv.avg.
+4,37% 0,70%

Swedbank Robur Företagsobl HY

i år förv.avg.
+5,61% 0,90%

Läs fler blogginlägg av Mark Schindele Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan