Risk i sparandet mäts efter hur mycket värdet på sparandet kan variera. Stora förändringar i värdet på sparandet på kort tid ger en högre risk än en stabil utveckling. Det betyder att det ses som att det är större risk att spara i aktier där börsen kan variera i värde väldigt mycket på kort sikt, trots att aktier historiskt gett en bättre värdeökning än exempelvis konto om man sparat under några år och därmed haft möjlighet att vänta ut tillfälliga nedgångar. Så hur ska man tänka när det gäller sitt sparande och risk?

Innan man börjar att ta mer risk i sitt sparande så är det viktigt att se till att man har en buffert så att man klarar oförutsedda utgifter. En buffert ska vara lätt att komma åt och inte variera för mycket i värde. Du ska inte behöva sitta och vänta ut att börsen ska återhämta sig om dina glasögon går sönder och du behöver ersätta dem. Kontosparande är därför det allra bästa för buffertsparande. Men många sparar alldeles för mycket på konto. Med rekordlåga räntor får du ingen värdeökning på sparandet som du har på konto. Riskfritt sparande på konto betyder därför att du har en stabil värdeökning som är garanterad att vara noll. Därför är det bättre att spara i aktier eller aktiefonder om du sparar till något på lite längre sikt, fem år eller mer.

För att sparandet överhuvudtaget ska bli av är mitt bäst tips att du sätter av pengarna redan direkt när lönen kommer. Enklast gör du det genom att starta ett månadssparande och sätter datumet på samma dag eller någon dag efter det att din lön kommer in på kontot. På så sätt får du anpassa dina utgifter efter hur mycket du vill spara istället för att spara det som eventuellt blir kvar i slutet av månaden. Hur länge du sparar påverkar också hur mycket du behöver spara varje månad för att nå ditt mål. Därför är det viktigt att du hellre startar tidigt med ett litet sparande som du succesivt ökar allteftersom du känner att du har råd.

Säg att du vill spara ihop till en miljon. Har du 40 år på dig och investerar i akter som på den tiden (om vi utgår från hur det sett ut historiskt) bör ge en värdeutveckling på åtminstone 6 procent per år. Då behöver du spara 715 kronor i månaden. Har du istället halva tiden (20 år) på dig så behöver du spara mer en tre gånger så mycket varje månad: 2515 kronor.

Vad spelar det då för roll om man tar för lite risk i sitt sparande? Svaret är tyvärr att det spelar en väldigt stor roll. Särskilt om det rör sig om ett långsiktigt sparande (mer än fem år) som det ofta gör när vi pratar om pensionssparande. Ta samma exempel som ovan där du väljer att spara 715 kronor i månaden i 40 år. Om du istället hade sparat pengarna på konto hade du med dagens nollränta på konton haft 343 200 kronor på kontot.

Den blir alltså en stor effekt både av att spara under lång tid och i något som ger en bättre värdeutveckling varje år. Det beror på att sparandet ökar mer i kronor varje år även om procenttalet på uppgången är detsamma. Anledningen till det är att varje års uppgång även blir på tidigare års värdeökningar. Effekten kallas ”ränta på ränta” och är anledningen till att långsiktiga pengar ska vara placerade i aktiemarknaden.

Känns val av aktier krångligt och svårt? Välj då att spara i en aktiefond. Fondens förvaltare har som uppdrag att ge dig största möjliga uppgång på dina pengar givet den inriktning som fonden har. Han eller hon arbetar på heltid med att få dina pengar att växa. Väljer du en bred global aktiefond som Bas Aktier, Kapitalinvest eller Allemansfond Komplett så ger du förvaltaren fria tyglar att leta efter de bästa aktierna världen över.

Tre snabba tips för att få en bättre ekonomi:

• Spara två månadslöner på konto till en buffert
• Sätt undan till ditt sparande direkt när lönen kommer
• Spara långsiktigt i aktier eller aktiefonder

Så skapar du en jämställd privatekonomi

Så mycket behöver du spara till din pension

Räkna på månadssparande

Vill du komma igång med ett sparande? Du kan själv logga in och börja ett sparande direkt eller ring oss på 0771-60 65 02 vardagar mellan 07-19 och helger 9.30-16 så hjälper vi dig.

Bas 100

i år
+10,58%
3 år
+45,28%
5 år
+105,06%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
216,99
sharpe
0,88
förv.avg.
1,20%
Bas 100 är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i andra aktivt förvaltade Swedbank Robur…

Kapitalinvest

i år
+10,03%
3 år
+63,98%
5 år
+165,30%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
211,60
sharpe
1,16
förv.avg.
1,25%
Kapitalinvest är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i stora och medelstora bolag i oli…

Allemansfond Komplett

i år
+9,93%
3 år
+54,37%
5 år
+120,87%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
120,02
sharpe
1,04
förv.avg.
1,25%
Allemansfond Komplett är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i stora och medelstora bolag i olika bra…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Frida Söderlind Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan