Alla Swedbank Roburs fonder arbetar med hållbarhet i någon utsträckning. Vi har skrivit under FN:s principer för ansvarsfulla investeringar och alla våra fonder följer vår policy för ansvarsfulla investeringar.

Policyn innebär bland annat att inga av våra fonder investerar i:
• Bolag som producerar, moderniserar, underhåller eller distribuerar produkter som är speciellt utvecklade för klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen, samt kärnvapen.
• Bolag med huvudsaklig verksamhet inom kol, tobak, cannabis och pornografi, när bolagets omsättning inom dessa verksamhetsområden överstiger fem procent av bolagets totala omsättning.
• Statsobligationer utgivna av länder som allvarligt försummar grundläggande sociala och politiska rättigheter eller som är föremål för FN:s säkerhetsråds sanktioner.

Förutom att utesluta vissa branscher helt så arbetar vi på Swedbank Robur med hållbarhet på ytterligare två sätt; genom att påverka företagen att bli bättre på hållbarhet och genom att aktivt arbeta med att välja in företag som har koll på och hanterar sina hållbarhetsrisker på ett bra sätt. Vi tycker att hållbarhetsaspekter är en viktig del i analysen av ett bolag, på samma sätt som den av finansiella nyckeltal. Tillsammans kan de olika typerna av analys hjälpa oss att identifiera vilka bolag som är rätt positionerade för att bli framtidens vinnare.

Vad utmärker då det vi kallar en hållbar fond?


För oss är hållbara fonder de fonder som tar särskilt stor hänsyn till miljö, etik och sociala frågor. Det kan också vara en fond som investerar i bolag vars verksamhet bidrar till en omställning till ett mer hållbart samhälle (så som miljöteknik). Sedan finns det fonder som av hållbarhetsskäl avstår från att investera i ytterligare branscher än de nämnda ovan, som till exempel vapen, spel, alkohol och fossila bränslen.

Om hållbarhet är viktigt för mig, vilken fond ska jag välja?


Precis som när det gäller val av fonder generellt så är det självklart viktigt att du även i ett hållbart sparande utgår från hur länge du har tänkt att spara, vilken risk du känner dig bekväm med (hur mycket kan värdet på sparandet få variera från tid till annan), men också vilka hållbarhetsfrågor just du tycker är viktigast.

Räntefonder
Ethica är våra ränte- och kreditfonder med ett fördjupat hållbarhetsarbete. Här ställer vi hårda krav på de investeringar som får ingå i fonderna när det gäller miljöarbete, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Genom de investeringar som görs i hållbara obligationer finansieras specifika hållbarhetsprojekt.

Ethica Obligation A

i år
-0,87%
3 år
+1,78%
5 år
+3,47%
rating
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
13,72
sharpe
0,54
förv.avg.
0,30%
Ethica Obligation är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen placerar i svenska obligationer såsom s…

Corporate Bond Europe IG A

i år
-0,20%
3 år
+3,94%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,26
sharpe
0,35
förv.avg.
0,50%
Corporate Bond Europe IG är en räntefond som investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (Inves…


Aktiefonder (aktivt förvaltade)
De svanenmärkta Transitionfonderna har de högsta hållbarhetskriterierna i vårt fondutbud. Fonderna investerar i företag vars verksamhet vi bedömer bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Den aktiva förvaltningen gör det möjligt för våra förvaltare och hållbarhetsanalytiker att regelbundet träffa bolagen för att diskutera deras hållbarhetsarbete.

Humanfond passar dig som vill spara med både hjärta och hjärna. Det är en ideell fond som investerar i företag som aktivt arbetar med miljö, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Fonden investerar i huvudsak i svenska bolag och är också Svanenmärkt. Spararna i fonden betalar ingen förvaltningsavgift utan istället skänker de 2 procent av värdet till välgörande ändamål varje år. Som sparare i Humanfond väljer du själv vilken välgörenhetsorganisation som ska få dina pengar.

Transition Sweden A

i år
+10,77%
3 år
+41,30%
5 år
+79,14%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
12 048,58
sharpe
0,67
förv.avg.
1,25%
Transition Sweden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag i olika branscher i Sv…

Transition Global A

i år
+10,38%
3 år
+64,65%
5 år
+132,53%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
495,32
sharpe
1,23
förv.avg.
1,25%
Transition Global är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar globalt huvudsakligen i bolag i olika bransc…

Humanfond

i år
+11,22%
3 år
+47,44%
5 år
+91,67%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
1 393,13
sharpe
0,74
förv.avg.
-
Humanfond är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i bolag, som med sina produkter eller …


Aktiefonder (kvantförvaltade)
För dig som vill ha en billigare hållbar aktiefond kan någon av våra kvantförvaltade fonder nedan passa. Kostnaden i fonderna hålls nere genom att en stor del av analysen sker med hjälp av datorer. Det innebär att påverkansarbetet inte är lika stort i dessa fonder som i aktivt förvaltade fonder. Istället för att påverka bolag att bli bättre inom hållbarhetsfrågor försöker förvaltarna att med hjälp av algoritmer identifiera bolag som redan är bra inom området.

Global Impact är en aktiefond som helt fokuserar på att investera i bolag vars verksamhet vi bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och en bättre värld.

För dig som tycker att klimatet ska vara fokus finns fonderna med märkningen Access Edge. Fler Access Edge-fonder med ytterligare geografiska inriktningar är planerade att lanseras under 2020.

Global Impact A

i år
+5,96%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
125,94
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive till…

Access Edge Sweden A

i år
+14,67%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
128,77
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige samtid…

Access Edge Emerging Markets A

i år
+6,17%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
113,61
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i till…


Vet du inte alls vilken typ av fond (till exempel aktiefond, räntefond eller en mix av de fondtyperna) som skulle passa dig så kan självklart rådgivarna som jobbar på Swedbank eller Sparbankerna hjälpa dig med det.

Tänk om alla som ville placera hållbart också gjorde det!

Mer om vårt hållbarhetsarbete
Mer om våra hållbara fonder

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Frida Söderlind Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan