Vad är krediter för typ av värdepapper?En kredit eller en företagsobligation innebär att ett företag lånar pengar från marknaden istället för att gå till banken. Företaget får pengar genom att ge ut och sälja obligationer som är giltiga en viss tid. Under den tiden får den som äger obligationen ränta av företaget. Att ge ut en obligation är alltså ett alternativ till ett lån eller en kredit från banken. Det är därför som företagsobligationer även kallas för krediter.

En företagsobligation fungerar på samma sätt som när staten lånar pengar och ger ut en statsobligation. Däremot ger en företagsobligation högre ränta eftersom det är förknippat med en högre risk att låna ut pengar till ett företag än till svenska staten. Ju högre risk det bedöms vara för att företaget inte ska kunna betala tillbaka pengarna, desto högre ränta är det i obligationen.

Sedan finanskrisen 2008 har det blivit mer vanligt att företag väljer att låna pengar på obligationsmarknaden, istället för direkt hos bankerna. Det beror både på de låga räntor som vi har nu och på att bankerna numer är mer restriktiva när det gäller att låna ut pengar till företag.

Vilka typer av krediter finns det?Det finns två olika typer av krediter, Investment Grade-krediter och High Yield-krediter. Investment Grade-krediter bedöms ha en lägre risk och ger därför en lägre ränta, medan High Yield-krediter bedöms ha en högre risk och därmed också betalar en högre ränta.

Varför ska man spara i krediter?Det finns två anledningar till att det kan vara ett bra alternativ att spara i krediter; det sprider riskerna i ditt sparande och du kan använda krediter till att ta upp eller sänka risken i ditt sparande. Nedan kommer en mer detaljerad förklaring till de olika fördelarna.

Riskspridning
När vi bestämmer hur mycket av vårt sparande vi ska placera i olika typer av investeringar så gör vi det genom att väga möjligheterna till avkastning i placeringen mot risken som den innebär. Vi vill ha så stor avkastning som möjligt på vår placering, men det finns en gräns för hur mycket av det vi investerar som vi kan tänka oss att riskera att förlora.

Aktier har sett till längre tidsperioder (mer än fem år) generellt avkastat mellan sex till åtta procent per år i snitt. Vissa år har det gett mer och vissa mindre. Även om vissa aktier går bättre än andra så tenderar de flesta aktier ändå att följa hela börsens rörelse. Går börsen i stort ned kraftigt under en period så tappar de flesta aktier i värde (även om vissa tappar mer och andra mindre) och samma sak om börsen går upp så tenderar de flesta aktier att öka i värde (även om vissa ökar mer och andra mindre).

Räntor, som till exempel svenska statsobligationer, räknas som relativt säkra investeringar eftersom det är väldigt stor sannolikhet att svenska staten kommer att betala tillbaka det den lånat av allmänheten genom att ge ut obligationerna. Den tryggheten leder å andra sidan till att räntor inte har avkastat så mycket. Historiskt har avkastningen på svenska statspapper legat runt två procent per år och de senaste åren har räntorna, som ni vet, varit betydligt lägre än så. Högst sannolikt kommer vi också få leva med ett fortsatt lågt ränteläge under en lång tid framöver

Jag tror vi alla kan vara överens om att det ultimata sparandet är något som ger oss en hög avkastning utan att vi behöver ta någon risk. Tyvärr finns det inget sätt att åstadkomma det. Istället får man kombinera aktier och räntor för att få den mix man känner sig bekväm med när det gäller den avkastning och risk man vill ha på sitt sparande.

Det låga ränteläget gör att det blir intressant att inte bara investera i säkra statsobligationer, utan även företagsobligationer som ger en högre ränta. Företagsobligationer har en högre risk än statsobligationer, men en lägre risk än aktier man kan köpa i samma företag. Det beror på att man som aktieägare blir delägare i företaget vars aktier man köper och när man investerar i företagsobligationer istället blir företagets långivare. Som långivare har man förtur till att få tillbaka sina pengar om företaget skulle gå i konkurs.

Öka eller sänk risken i ditt sparande
Som du säkert kunnat avläsa av resonemanget ovan så kan man sänka eller höja sin totala risk beroende på om man väljer att byta ut sitt sparande i aktier eller sitt sparande i säkra statsräntor med krediter.

• Du sänker risken och din möjliga avkastning om du byter ut aktier mot krediter
• Du höjer risken och har chans till en högre avkastning om du byter ut ditt sparade i räntepapper utgivna av svenska staten mot krediter

I Swedbanks investeringsstrategi för augusti är rekommendationen att man ska ta en del av sitt säkra statsräntesparande och istället öka upp andelen av sparandet i krediter. Det gör att man höjer risken och möjligheten till högre avkastning i sitt sparande något, men inte så mycket som om man placerat de pengarna i aktier istället för krediter.

Hur gör jag om jag vill spara i krediter?Om du vill spara i krediter (företagsobligationer) kan det vara smart att minska din risk genom att sprida sparandet i flera obligationer. Ju fler krediter du har desto mindre påverkas ditt sparande om ett av företagen inte skulle kunna betala tillbaka lånet.

Det enklaste sättet att få många olika krediter utan att investera en stor summa pengar är att spara i företagsobligationsfonder. Förutom att fonderna hjälper dig att sprida riskerna så får du också en duktig förvaltare som har analyserat bolagen som ingår i fonden och valt dem som han eller hon tror kommer ge dig som sparare bäst avkastning.

Inom kategorin företagsobligationsfonder skiljer sig risken, och därmed avkastningen, mycket. De fonder som investerar mycket i High Yield tar en högre risk och de fonderna utvecklas mer likt aktiemarknaden. Fonderna med lägre risk, som investerar mer i Investment Grade-krediter, brukar inte alls likna aktiemarknaden lika mycket.

Swedbank Robur har fyra företagsobligationsfonder:
• Corporate Bond Europe IG-som endast investerar i Investment Grade-krediter
• Corporate Bond Europe -som till övervägande del investerar i Investment Grade-krediter, men en mindre del kan placeras i High Yield-krediter
• Företagsobligationsfond Mix -som investerar ungefär lika mycket i Investment Grade- och i High Yield-krediter
• Corporate Bond Europe High Yield -som investerar i High Yield-krediter

Corporate Bond Europe IG A

i år
-0,20%
3 år
+3,94%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,26
sharpe
0,35
förv.avg.
0,50%
Corporate Bond Europe IG är en räntefond som investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (Inves…

Corporate Bond Europe A

i år
-0,01%
3 år
+4,77%
5 år
+7,41%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
145,18
sharpe
0,40
förv.avg.
0,60%
Corporate Bond Europe är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med hög kreditkvalitet (I…

Företagsobligationsfond Mix A

i år
+1,64%
3 år
+5,40%
5 år
-
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
104,22
sharpe
0,29
förv.avg.
0,70%
Företagsobligationsfond Mix är en räntefond som investerar i företagsobligationer utgivna av europeiska före…

Corporate Bond Europe High Yield A

i år
+2,07%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
108,58
sharpe
-
förv.avg.
0,80%
Corporate Bond Europe HY är en räntefond som främst investerar i företagsobligationer med lägre kreditkvalit…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Frida Söderlind Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan