I allt vi gör försöker vi arbeta efter principerna långsiktighet och koncentration. Med koncentration menar vi att varje bolag vi investerar i ska betyda något för andelsägarna, alltså så få innehav i fonderna som likviditet och annat tillåter. Långsiktighet ger oss möjlighet att fokusera på bolagens unika drivkrafter och inte störas av mer kortsiktiga fluktuationer. Jag hoppas kunna utveckla resonemanget kring dessa och andra aspekter av hur vi jobbar i bloggen.

MVH/E