Information kommer i många former. Allt är inte konkreta fakta, och det är inte heller sådana vi främst är ute efter i mötet med bolagen. Snarare är det metadata vi skapar i våra egna huvuden – känslan av ömsesidig tillit, övertygelsen om rimligheten i bolagets vision eller en fördjupad mening i ett budskap vi tidigare bara läst i text. Ibland kan också det huvudsakliga informationsflödet gå från oss till bolaget.

Ett samtal kan vara som att betrakta ett konstverk. Ofta använder konstnären bakgrunden för att bättre framhäva förgrunden och budskapet. Andra gånger ligger ett viktigt budskap även i bakgrunden och ibland kan man inte göra skillnad mellan de två. På samma sätt ser vi ibland den viktigaste informationen från ett möte i det som inte sägs snarare än det som faktiskt uttrycks. Likt Sir Arthur Conan Doyles** berömda hund som inte skällde.

Bild
Symmetry Drawing av MC Escher

*Hörnpelarna i vår investeringsfilosofi är långsiktighet och koncentration. Vi vill att alla innehav ska betyda något för andelsägarna och tar därför ofta betydande positioner i de bolag vi investerar i. Ambitionen är också att vara med i bolaget under en lång tid, då vi (om vi gör rätt investering) åtnjuter goda ”ränta-på-ränta”-effekter.

**Från ”The Adventure of Silver Blaze”, en av historierna om Sherlock Holmes