Falska profeterFörvaltning handlar som livet i stort om beslut under osäkerhet. Är personen på andra sidan bordet ärlig i sitt uppsåt? Kan nuläget bestå? Går det att utveckla och förfina, och i så fall i vilken grad?

Även i casinot fattar vi beslut under osäkerhet – kommer kulan att hamna på rött eller svart? Skillnaden mot livet i övrigt, däribland investeringar, ligger i att osäkerheternas storlek är kända i casinot. Tack vare att osäkerheterna är kvantifierbara kan vi kalla dem risk. I de allra flesta andra situationer är sannolikheterna för olika utfall okända och svåra, ibland omöjliga, att skatta. Därför förtjänar de inte heller – i strikt mening – att kallas risk.

Naturvetenskapen har gått framåt hand i hand med matematiken. På så sätt har lagbundna fenomen i naturen kunnat beskrivas matematiskt på ett sätt som passar även i casinot, där man opererar med kända storheter. Sannolikhetslära och statistiska fördelningar utvecklade av lysande matematiker är givetvis oemotståndligt lockande att försöka använda även utanför naturvetenskapen (och casinot). Särskilt bland humanister (ekonomer) som ställs inför statistiska fördelningar vilka liknar naturvetenskapens och som dessutom vill låna lite glans från lysande förebilder som Gauss(1) eller Pascal(2).

Om ändå människor och ekonomier kunde bete sig som planeter. Om vi alla ändå var rationella ekonomiska agenter – homo economicus. Då skulle till exempel variationer i avkastningen i en aktiefond säkert vara normalfördelad. Som praktiker ser vi dock ständigt något annat.

Bild 1 - daglig värdeutveckling i Microcap-fonden (i baspunkter, hundradels procent)
Bild

Dessa vackra feta svansar(3) får utgöra bevismaterial för att aktiemarknaden inte lyder gaussianska matematiska lagar och visar på ett förnämligt sätt att det som innefattar mänskligt beteende inte går att fånga enligt den hårda naturvetenskapens principer.

Därmed inte sagt att det alltid är riskfritt att framföra dessa åsikter. I ett tidigare liv har vi argumenterat med en huvudman som lutade sig mot etablerad ekonomisk teori. Vi blev inte brända på bål, men fick fond och fondbolag nedlagda på grund av dessa kätterska tankar. Ett typiskt exempel på ett vunnet intellektuellt slag i ett förlorat yrkesmässigt krig. Never outshine the master(4).

Med kända sannolikheter går det utmärkt att göra prognoser. Vi vet när Haleys komet kommer att komma tillbaka. Vi kan räkna ut hur lång tid det tar att göra av med alla pengar på rouletten. I en värld av ”unknown unknowns” blir däremot prognoser ett gungfly. Utan att ironisera för mycket kring ekonomer och hur de misslyckats att förutspå 13 av det senaste dussinet lågkonjunkturer kan vi konstatera att explicita prognoser är av mycket litet värde i vår verksamhet. Med omfattande datainsamling går det kanske att göra skissartade prognoser, men de kommer alltid att vara behäftade med osäkerhet. Graden av osäkerhet ökar dessutom exponentiellt med hur långt in i framtiden man gör prognoserna.

Bild 2 – Boticellis illustration av Dantes Inferno
Bild

Bilden ovan visar hur falska spåmän tvingas gå framåt med huvudena vridna bakåt i helvetets åttonde cirkel. Vad gör vi med den tid vi sparar på att inte göra detaljprognoser? Vi brukar säga att vi tänker mycket på framtiden, men mer i riktningstermer än i konkreta siffror.

Hans Roslings sista bok Factfulness uppmanar oss alla att insistera på att få se de data som ligger bakom de prognoser som görs, för att vi själva ska kunna skatta deras rimlighet. Även han varnar för spåmän, framför allt för att de kan få oss att fatta alltför snabba beslut på för lösa grunder
.
Låt oss avsluta med några historiska citat som inspirerat till denna text:

“Heavier-than-air flying machines are impossible – Lord Kelvin 1895
”A rocket will never leave the Earth’s atmosphere” – New York Times 1932
“The world will be 11 degrees colder in the year 2000” – Kenneth Watt 1970

Aktiviteter under månadenAktiviteten i förvaltningen är fortsatt hög. Under månaden deltog vi i möten och presentationer med ett 30-tal bolag. Bland annat träffade vi innehavet Frisq samt ett onoterat bolag som skapar mjukvara med förhoppningen att effektivisera vårdsektorn. Oavsett var man står politiskt och oavsett hur det går i valet är det uppenbart att samma produktivitetsmedel som hjälpt näringslivet kontinuerligt effektivisera kommer att vara till stor hjälp för att klara våra utmaningar i vården.

Aktiviteten i portföljerna, mätt som omsättningshastighet, har däremot varit fortsatt låg. Att handla småbolag blir ofta dyrt; courtage, spreadar och kurspåverkan adderar snabbt ihop till stora belopp. Vi försöker därför medvetet att lägga band på oss och hålla blicken fäst på det lite längre perspektivet. Förvaltningen är fortsatt mycket aktiv sett utifrån skillnader mot jämförelseindex.

Kursutveckling


Med en månad kvar av tredje kvartalet kan vi äntligen stänga böckerna över det föregående kvartalets rapporter. Även om skillnaden i stunden fortfarande är till små bolags favör (dryga 12 procent tillväxt i rörelseresultat jämfört med knappa 9 procent för stora bolag) så märks skillnaden ännu mer om man sträcker ut perspektivet lite. På sex år har de små bolagen ökat vinsterna med närmare 80 procent medan de stora endast ökat resultaten med cirka 20 procent. En ny 80/20-regel kanske?

Bild 3 – Stora och små bolags vinster, rullande 12 månader
Bild
1) https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss Givetvis finns det många andra matematiker som förtjänar att nämnas, men Gauss betraktas som Princeps mathematicorum
2) https://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
3) detta refererar givetvis till Nassim Taleb. Alla hans böcker är läsvärda.
4) den första av Robert Greenes ’48 Laws of Power’

Läs fler blogginlägg av Erik Sprinchorn Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan