Precis som det finns konjunkturcykler och börscykler tenderar även börsintroduktioner följa ett cykliskt mönster. Under lågkonjunktur och/eller svaga börser händer inte mycket, detta betecknas som en lätt period. I en begynnande optimism kommer ett fåtal förridare som brukar gå väldigt bra och vi kommer in i en het period. Därefter följer det stora antalet i en tung period och då har historiskt oddsen till god avkastning försämrats ordentligt. Vilket gör att vi går in i en lätt period igen.

Bild 1: Börsintroduktioner på stockholmsbörsen 2006 - 2018
Bild

Samtidigt är nyintroduktioner nödvändiga för att vi ska ha en livaktig börs. Tittar man på börsens 30 största bolag har bilden varit relativt statisk under de senaste 20 åren, men sett över hela börsen försvinner det kontinuerligt ett antal bolag. En del via avnoteringar på grund av diverse problem i bolagen, andra via sammanslagningar och utköp. För att vi ska kunna göra det bästa för våra kunder vill vi gärna dels ha många bolag att välja bland, dels att de allra bästa bolagen väljer nordisk börs framför att sälja sig till industriella köpare eller private equity.

Allra värst är det så klart när välskötta bolag med starka varumärken och god lönsamhet säljs till utländska konkurrenter för att aldrig komma tillbaka. Med förlust av huvudkontor följer förlust av kassaflöden till vidare lokal expansion, mindre aktivitet och mindre skatteintäkter att betala vård, skola och omsorg. Samtidigt som vi och våra andelsägare går miste om goda investeringsmöjligheter. Härav logiken att vi engagerat oss hårt de senaste åren att försöka uppmuntra bland annat dataspelsbolag att välja börsen framför att sälja till en konkurrent.

Så vi har en strukturell aptit att delta i nyintroduktioner, i alla fall där bolagen har attraktiva karaktäristika. Men hur ska vi hantera tendensen att många bolag kommer till börsen med en för hög värdering och ibland uppblåsta förhoppningar? Dessa är huvudanledningarna till mönstret av långsiktig underavkastning. Framåtblickande banker föreslog för några år sedan en lösning och vi var inte sena att se fördelarna med den.

Bild 2: Ett femtiotal ankarinvesteringar 2014-2018
Bild

Att agera ankare i en börsintroduktion betyder i korthet att man som investerare bjuds in tidigt att träffa bolaget i fråga och hinner informera sig bättre än vad som tidigare var fallet. Som motprestation förväntas man också leverera en tydlig åsikt om vad som skulle kunna vara en lämplig värdering av bolagets aktier. Jämfört med hur processerna sköttes tidigare skapas en bättre price discovery, det vill säga att köpare och säljare tillsammans hittar ett pris som båda känner sig komfortabla med.

Tanken har också varit att långsiktiga investerare genom att förklara sin avsikt att teckna en ansenlig del av emissionen ska öka chanserna till en lyckad utveckling, både på kort och lång sikt. Här kan man luta sig mot George Soros resonemang om reflexivitet, det vill säga den självrefererande process där den initiala utvecklingen i hög grad har bäring även på lång sikt. Eller som en gammal aktieräv sa när vi diskuterade ämnet: ”det vet man ju, en aktie med dålig karma fortsätter ju gå dåligt”.

Vi har tittat lite närmare på de nyintroduktioner som skett det senaste dryga decenniet, främst för att försöka utröna om ankarförfarandet kan ha haft någon effekt även på lång sikt. Det är fortfarande alltför tidigt att dra för stora växlar av analysen, ambitionen här är bara att ge en mellantid på företeelsen.

Bild 3: Avkastning första handelsdag för nyintroduktioner 2006 – 2018
Bild

Vi har analyserat 86 nyintroduktioner på Nasdaqs huvudlista(1) under perioden 2006 - 2018. Den genomsnittliga överavkastningen jämfört med SBX, Stockholm Benchmark Index, första dagen var 9,2 procent. Medianen var 6,4 procent. Denna ”IPO-rabatt” är lägre än längre bak i historien. Särskilt jämfört med innan skattereformen 1989, då många bolag medvetet underprissatte aktier för att gynna anställda som tecknade sig.

Vid en svag initial utveckling använder banker ofta så kallade stabilisering, i klartext stödköp av aktien. Eftersom dessa åtgärder sträcker sig som mest ett par veckor från introduktionen har vi även mätt avkastningen tre månader efter IPO. Genomsnittlig avkastning var 11,5 procent och medianen 11,3 procent. På kort sikt ser det alltså gynnsamt ut att delta i nyintroduktioner.

Den genomsnittliga innehavstiden för aktier i fonderna vi förvaltar har över tiden legat mellan fem och tio år. Det är också med det perspektivet vi går in i nya investeringar. Här har vi dock valt tre år som långsiktig utvärderingspunkt, mest för att få med så många bolag som möjligt i analysen medan det fortfarande kan anses ”tillräckligt” lång tid. Med stöd i alla tidigare studier kunde man förvänta sig att se negativa siffror här.

Bild 4: Avkastning för nyintroduktioner relativt index över tre år (2006 – 2015)
Bild

Vi har treårssiffror för 51 av 86 IPOs sedan 2006. Av dessa har 30 eller 59 procent av dem överträffat index och relativavkastningen är i snitt 11,7 procent. Medianen är 17,8 procent. Juryn är fortfarande ute på IPOs gjorda andra halvan av den heta/tunga perioden 2014 - 2018, men den indikation vi får är så här långt mer positiv än man haft anledning att förvänta utifrån historien. Vi noterar en stor spridning och att det antingen går jättebra eller jättedåligt över tiden. Än så länge är det stor skillnad i avkastning för de börsintroduktioner som gjordes i den tunga perioden 2006 – 2007 jämfört med data vi har för de som gjordes 2014 – 2015, till den senare periodens tydliga fördel. Kan det vara ankarförfarandet som gör skillnad?

Andra reflektioner från dessa data är bland annat att det inte behöver vara kört bara för att man får en svag start. Tre av bolagen(2) med negativ initial utveckling har fått bud på sina aktier, vilket helt förändrat bilden till det bättre på lång sikt. Vi är också enormt glada över att ha varit behjälpliga i skapandet av ett dataspelskluster på börsen. Två av bolagen, THQ Nordic och Stillfront(3), har verkligen använt börsen som tillväxtplattform och gjort transformativa förvärv. Slutligen har Roburs andelsägare hittills totalt tjänat flera miljarder på de ankarinvesteringar vi gjort.

Aktiviteter under månaden


Aktiviteten i förvaltningen är fortsatt hög. Under månaden deltog vi i möten och presentationer med ett 40-tal bolag. Bland annat träffade vi det nyblivna onoterade innehavet Readly som erbjuder prenumerationstjänster för digitala vecko- och månadsmagasin. Det verkar vara något märkligt i vattnet i Stockholm, som föder bolag som adresserar konsumenter globalt med digitala erbjudanden. Låt Spotify ta hand om musiken, Storytel ljudböckerna, Acast podcasts och Readly magasinen.

Aktiviteten i portföljerna, mätt som omsättningshastighet, har däremot varit fortsatt låg. Att handla småbolag blir ofta dyrt; courtage, spreadar och kurspåverkan adderar snabbt ihop till stora belopp. Vi försöker därför medvetet att lägga band på oss och hålla blicken fäst på det lite längre perspektivet. Förvaltningen är fortsatt mycket aktiv sett utifrån skillnader mot jämförelseindex.

/Erik

1) Vi har tittat enbart på rena nyintroduktioner och exkluderat så kallade spin-offs och carve outs. Under samma period har 265 bolag introducerats på First North, men vi har inte tagit med dessa i analysen. Anledningen är primärt brist på tid och bandbredd. Skulle någon hugad student råka läsa denna finstilta text och vara sugen på att skriva en uppsats i ämnet diskuterar vi gärna.
2) Nordax, Capio och Wilson Therapeutix
3) OBS! Båda dessa listades på First North

Läs fler blogginlägg av Erik Sprinchorn Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan