Vi har som fondbolag så länge jag minns alltid propagerat för månadssparande. Vikten av att sprida risken över tiden, fördelen i att med en aktiemarknad som rör sig upp och ned (men historiskt alltid i en långsiktigt uppåtgående riktning) kunna vara med och ”köpa billigt” på vägen. Många känner säkert igen bilden av ett V, som visar hur fördelaktigt det kan vara.

Bild 1 – periodiskt sparande under en börsnedgång
Bild
Källa: Swedbank Robur

För oss som dagligen arbetar med sparande och förvaltning kan rådet om månadssparande ibland te sig lite repetitivt och snusförnuftigt. Men är det något jag lärt mig under de 25 år jag arbetat med aktier så är det att man alltid ska vara med.

Att helt och hållet ge sig in och ut ur aktiemarknaden är svårt och farligt ur flera aspekter. För det första är det väldigt svårt att hitta rätt tajming. Risken är att man missar kritiska perioder. Flera undersökningar visar att man går miste om majoriteten av långsiktig värdeökning om man missar att vara med de tio bästa dagarna under en tioårsperiod.

Bild 2 - långsiktig avkastning utan bästa dagarna(1)
Bild
Källa: Putnam Retail Management

För det andra är flyttar av hela sitt sparkapital in och ut ut riskfyllda tillgångar något som frestar på nerverna och öppnar för beteendemässiga fällor. Att komma in eller ur för tidigt eller sent kan skapa förlustaversion eller andra svåra bias. Och att tajma det ena beslutet perfekt kan leda till övertro på sig själv, vilket leder till att det andra beslutet blir allt annat än perfekt.

Jag kan ta mina egna tillkortakommanden som exempel. Vad gäller aktiemarknadens riktning generellt skulle jag ranka mig själv som mest 6 av 10, med en tydlig tendens att säga ”bu” eller ”bä” för tidigt. Detta är inte längre något jag sysslar med, utan lutar mig mot hundraårig statistik som visar att börsen går upp två år av tre. Att börsen utvecklas väl över tiden bör inte förvåna någon: företagande är generellt fördelaktigt och på börsen finns de bolag som i någon mening kommit längst i kvalitet(2).

Vi föredrar företagsledningar och styrelser(3) som ansluter sig till pilotskolan och köper aktier i de bolag de är satta att förvalta, så varför skulle vi som förvaltar era (och våra egna) pengar bete oss annorlunda? Favoritförfattaren Nassim Taleb har skrivit en hel bok i ämnet – Skin in the Game. Det är naturligt och självklart att vi sätter en ansenlig del av vårt sparande i egna fonder, vilket faktiskt är till stor hjälp i att hålla sig till den princip jag beskrivet - att alltid vara med i marknaden.

Jag har ingen aning om min ökning av månadssparandet är väl tajmad eller som vanligt för tidig. Det spelar ingen roll, då jag inte vill betrakta det som ett beslut av karaktären av eller på för aktiemarknaden eller våra fonder. Se det mer som att skruva upp termostaten inför en intressant vinter!

Microcap
Ny Teknik
Småbolagsfond Norden
Småbolagsfond Sverige

(1) Det finns många studier som visar samma sak över olika tidsperioder. De positiva effekterna av att missa de värsta dagarna är minst lika stora, men detta är inte i sig någon anledning att försöka tajma marknaden.

(2) Jag har samtidigt den största respekt för IKEA, Tetra Pak och alla andra privata företagare som lyckats väl under lång tid utanför börsen.

(3) Vi måste tyvärr konstatera att många styrelser i Sverige lämnar mycket att önska i detta avseende.

Läs fler blogginlägg av Erik Sprinchorn Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.