Bild
Källa: privat foto

Vi har nyss gjort ännu en investering i ett onoterat bolag i fonderna Microcap och Ny Teknik: Qapital. Likt Eduard är deras mission att stimulera sparande i en nation där alltför många lever ur hand i mun. I Qapitals fall USA, där teamet som byggde Avanzas teknikplattform lanserat en digital tjänst som med bland andra beteendevetaren Dan Arielys** hjälp ska locka fler millenials*** in i ett mer långsiktigt hållbart sparbeteende.

Ungefär 400.000 amerikaner har på kort tid dragits till automatiserad hantering av små utgifter och en bättre visualisering av målsparande. Qapital har nu möjligheten att fylla appen med funktionalitet och attrahera fler kunder i en reflexiv positiv spiral.* Här är vad man hittar om Eduard Ludendorff på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Eduard_Ludendorff

** Dan Arielys böcker finns till exempel på Amazon
Det går även bra att se honom på TED-scenen:


*** Nutidshumor: ”Vad är en millenial?” ”Någon som kommer bo hemma i 1000 år!”

Läs fler blogginlägg av Erik Sprinchorn Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.