Enligt statistik från FN saknar 3 av 10 tillgång till rent dricksvatten och 6 av 10 av världens befolkning saknar tillgång till säkra anläggningar för sanitet Läs mer.

Redan idag är vattenbrist ett enormt problem, även i delar av den utvecklade världen. Till följd av ökade föroreningar, klimateffekten, urbanisering, dålig infrastruktur och överanvändning förväntas vattenbristen öka ännu mer. Ny teknik behövs därför för effektivare vattenanvändning och vattenrening och vi bedömer därför att bolag som bidrar inom detta område har god långsiktig avkastningspotential.

Tidigare har fonden varit investerad i några bolag inom vattenteknik, däribland Aqua Andinas, Suez och United Utilities. Fondens ägarandel i dessa bolag motsvarar ungefär 540 miljoner renat vatten per år vilket i sin tur motsvarar förbrukning av ca 3000 svenska hushåll per år.

Vi har nu valt att investera i ytterligare ett vattenteknikföretag, det amerikanska företaget Xylem. Xylem är en global jätte inom området och är verksam i cirka 150 olika länder, varav många utvecklingsländer där behovet är som störst. Bolaget är verksamt inom både vattenrening och vattendistribution. Under 2018 blev Xylem rankad på 7e plats i Fortunes ”Change the World”-lista som innehåller bolag som har stor positiv inverkan när det gäller sociala faktorer och grundläggande behov. Läs mer om bolagets hållbarhetsarbete.

Mer information om Global Impact
Köp Global Impact

Tidigare bloggar om Global Impact


Umicore –klimatsmart investering
Så gör dina investeringar skillnad för klimatet
Investera i världsförbättrande bolag
En oslagbar kombination

Läs fler blogginlägg av David Stenlund Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan