Fonden Access Edge Emerging Market är helt nystartad och fokuserar på att investera hållbart i tillväxtmarknader. Fonden fokuserar cirka 10 procent av investeringarna i bolag som direkt via sin verksamhet bidrar till ett bättra klimat enligt vår bedömning.

Fonden Global Impact investerar enbart i bolag som vi bedömer bidrar till FN:s 17 globala mål. Fonden investerar globalt men har nästan 20 procent av investeringarna i just tillväxtmarknader.

Varför är då tillväxtmarknader en så viktig del när vi investerar i bolag som bidrar till en bättre värld? Dels är det i just tillväxtmarknader där det finns absolut störst behov av både miljöförbättringar och sociala förbättringar. Miljöförstöringen i form av t ex luftföroreningar har i många tillväxtmarknader blivit en viktig politisk faktor och pressen på politikerna att agera ökar snabbt och investeringsbehovet mätt i kronor är enormt. Ett exempel är när myndigheterna i den indiska storstaden Delhi i november lovad att distribuera 5 miljoner andningsmasker. En väldigt temporär lösning på en av landets största miljöutmaningar. Snart behöver man börja jobba mer långsiktigt.

Kontentan är att relativt västvärlden har tillväxtmarknader ett större behov av innovativa lösningar inom miljöteknik, sanitet, förbättrat utbildning och mycket mer. Men det är inte bara så att det är i tillväxtmarknader som behovet är som störst. Det är även i tillväxtmarknader vi hittar många av de absolut intressantaste bolagen inom exempelvis miljöteknik. Några exempel har vi skrivit om tidigare, se till exempel min kollega Linneas Zanettis blogg.

Vi tror att ett enormt behov av förbättringar inom miljö och samhälle och företag som har lösningar på dessa utmaningar är en bra mix för ekonomisk potential. Om vi dessutom lägger till faktumet att cirka två tredjedelar av global tillväxt sker i just tillväxtmarknader så är vi glada att vi startat en tillväxtmarknadsfond med fördjupat hållbarhetsarbete med extra fokus på klimat, Access Edge Emerging Market. När det gäller fonden Global Impact så kommer investeringar i tillväxtmarknader fortsätta vara en viktig del i fondens investeringsstrategi.

Linneas blogg

Access Edge EM

i år
+4,38%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
107,52
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher med inriktning mot ti…

Global Impact

i år
+9,59%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
122,78
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Ind…

Läs fler blogginlägg av David Stenlund Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan