Normalt är räntan högre för längre löptider än för kortare löptider. Detta eftersom det är större risk i att placera på en längre löptid. Att räntekurvan inverterat innebär att räntan på längre löptider är lägre än för kortare löptider. I ett sådant scenario nöjer sig investerarna med en lägre avkastning på längre obligationer, detta beror ofta på att investerarna har en dyster långsiktig vy över konjunkturen, eller förväntan om att inflationen kommer att bli låg framöver. Ofta jämför man skillnaden i ränta på amerikanska tio- respektive tvååriga statsobligationer. I onsdags förra veckan skedde en invertering i USA, den första sedan före finanskrisen.

I grafen nedan representerar den gula linjen skillnaden i avkastning på en amerikansk tioårig statsobligation och en amerikansk tvåårig statsobligation. De skuggade områdena är den period som USA befunnit sig i recession. De röda bollarna representerar första gången en invertering skett innan recession.

Som vi ser verkar recessioner föregås av att en invertering skett, när recessionen sker i tid varierar dock.

Bild

Källa: Federal Reserve Bank of St.louis https://fred.stlouisfed.org/

Hur har då avkastningen på aktier varit efter de datum då invertering skett? Nedan har jag tittat på avkastningen på det amerikanska indexet S&P500 prisindex på lite olika horisonter:

Bild
Källa: Bloomberg

Min slutsats av tabellen ovan är att baserat på historik har det inte varit någon omedelbar börskrasch, i varje fall inte fram till ett halvår från invertering. Dock är det farligt att dra slutsatser från få historiska observationer. Obligationsköp från centralbanker kan ha påverkat signaler från avkastingskurva till exempel. Dessutom ser vi idag negativa räntor på många ställen i världen, något som vi inte haft i samma utsträckning tidigare. Vid bedömning av marknaden är det också farligt att analysera en händelse isolerat.

Swedbank Robur Selection 25

1 mån
+1,32%
3 mån
+5,60%
i år
-1,63%
1 år
+0,43%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
103,86
sharpe
-
förv.avg.
0,90%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…

Swedbank Robur Selection 50

1 mån
+2,07%
3 mån
+10,39%
i år
-1,93%
1 år
+1,61%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
108,37
sharpe
-
förv.avg.
1,20%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…

Swedbank Robur Selection 75

1 mån
+2,70%
3 mån
+14,43%
i år
-2,73%
1 år
+2,60%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
112,67
sharpe
-
förv.avg.
1,40%
Fonden är en specialfond, vilket innebär att fonden har friare placeringsregler än traditionella värdepappersfonder. Tillgångarna fördelas mellan och inom aktie- och räntemarknader samt i alternativa investeringar. Fon…


Mer om den inverterade räntekurvan: Inverterad räntekurva inget säkert tecken på sämre tider

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Ola Sundling Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan