Det har varit tålamodsprövande att vara investerare den här våren. Efter att förra årets börseufori hängde med en bit in på den här sidan årsskiftet möttes vi av en brutal kalldusch i slutet av februari, då Stockholmsbörsen inledde ett fall som summerades till drygt 30% under loppet av endast 18 handelsdagar, vilket var ett av de kraftigaste och snabbaste börsfallen i modern tid. Därefter möttes vi av en av de kraftigaste och snabbaste återhämtningarna vi någonsin sett, då börsen åter steg i nästan samma omfattning. Efter att de värsta rörelserna nu har lagt sig har börsen mer eller mindre tuffat på i maklig takt uppåt, ivrigt påhejad av finans- och penningpolitiska stimulanser utan dess like, samt nyheter om återöppning av samhällen.

Länge var ledande makroindikatorer på efterkälken och pessimisterna pratade om att den positiva börsutvecklingen endast var ett så kallat bear market rally, det vill säga en tillfällig börsuppgång innan en större nedgång. När nu även makrostatistiken har börjat ta fart – inköpschefsindex för både industri och tjänster inom flera regioner överraskade med starkare utfall under förra veckan – och antalet nya arbetslösa åtminstone tycks ha bromsat in, kan vi på allvar fundera på om vi börjar se slutet på denna besynnerliga period.

Men så kan pessimisterna komma med motargument som att arbetslösheten trots allt är på rekordhöga nivåer, att virusspridningen likafullt tilltar – framför allt i USA efter att man försökt öppna upp samhällen – och att bolagsvinsterna inte alls kommer ta fart under slutet av året, vilket allt är vad dagens börskurser prisar in. Just bolagsvinsternas utveckling kommer vara avgörande för den fortsatta börsutvecklingen i närtid och vi kommer inom kort att få en fingervisning i samband med att bolagsrapporterna för det andra kvartalet publiceras. Att innevarande vinster är usla, det vet vi redan. Fokus kommer i stället ligga på framtiden, vad företagen tror om kommande orderingång och aktivitet. Dagens börs räknar med en återhämtning och får vi inga sådana indikatorer, då kan mycket väl pessimisterna få rätt. Då är det inte slutet på krisen vi ser.

I vanlig ordning kommer inte utfallet vara svart eller vitt. Vi kommer att få se en brokig samling bolagsrapporter och bolagsledningar, som beroende på lynne och personlighet, väljer att vinkla framtiden mer eller mindre positivt. Bolagsledningarnas guidning framåt i tiden kommer ge utrymme för tolkningar, där optimisten och pessimisten kommer tolka samma pressmeddelande på diametralt olika sätt.

Själv väljer jag att vara optimist. Även om många just nu famlar efter spillror på coronakrisens slagfält så finns en vilja att gå vidare och någonstans återfå tillvaron som den var innan corona. Och att börsen är rätt val för den långsiktiga investeraren, är ett orubbligt faktum i min värld. Om det sedan är ljuset eller lyktorna från tåget, som far emot oss i full fart just nu, det går förstås inte att med säkerhet avgöra. Men jag vet att vi nu står inför en relativt kort period med ljusa och ljumma sommarkvällar, och dem tänker jag njuta av alldeles oavsett.

Trevlig sommar,
Maria

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan