Att det är svårt – för att inte säga omöjligt – att tajma marknaden är än mer uppenbart i dessa tider. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI har sedan coronaoron fick fäste i Sverige på allvar både stängt på +7% och -11%. Intradagrörelserna däremellan har varit än större. Att då försöka köpa på botten och sälja på toppen är antagligen lika lätt som att vinna på lotto.

Som investerare är det därför viktigt att ha en uttalad investeringsstrategi, som du kan luta dig emot, även när det blåser storm på de finansiella fälten. Strategin ska utgå från din livssituation, ditt sparmål, din tidshorisont och inte minst din riskprofil. Om någon av dessa faktorer ändras, då kan det vara läge att se över sin finansiella plan och göra större förändringar. Att marknaden förändras – eller till och med rämnar – är enskilt ingen bra anledning att ändra sin investeringsstrategi.

Har dina aktier och aktiefonder sjunkit väsentligt i värde? En klen tröst är att du inte är ensam; en lite hoppfullare insikt är att börsen historiskt sett alltid har repat sig på sikt. Pengar som investeras på börsen ska som bekant kunna avvaras i minst ett par år och är du långsiktig i ditt sparande så kommer det vända uppåt igen, förr eller senare.

Månadssparar du? Jättebra, fortsätt med det! Att regelbundet köpa på sig aktier eller fondandelar är ett av de bästa sätten att hänga med i marknadens svängningar. Då kommer du ibland köpa till dyrare kurser, men också till billigare.

Men så var det här med din riskprofil. Kanske har den senaste tidens börsturbulens medfört väl mycket magont. Det kan vara ett tecken på att du har för hög risk i ditt sparande. Se då detta som ett utmärkt tillfälle att se över din riskspridning och tillgångsallokering. I Swedbanks investeringsstrategi förordar vi just nu en neutral tillgångsallokering, vilket innebär 50% aktier, 40% räntor och 10% krediter. Det ger en bra riskspridning och passar de flestas behov. Men det viktigaste är förstås att du utgår från din strategi, som är gjord efter dina behov.

Det kan dock vara läge att göra en så kallad ombalansering i portföljen, även om du inte vill ändra din strategi. Om dina aktier har minskat i värde har sannolikt din andel aktier i ditt totala sparande också minskat. Då kan du med fördel överväga att öka andelen aktier, just för att bibehålla din uttalade strategi.

När det gör som ondast och börsen åker berg- och dalbana, tänk då på Charlie Mungers ord. Det viktigaste är inte att rusa till köp- eller säljknappen, utan att sitta lugnt i båten.

Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan