I Sverige finns ett gammalt börsordspråk som lyder ”Köp till sillen och sälj till kräftorna”, och syftar på att börsen väntas stiga under sommaren för att sedan falla tillbaka lagom till kräftpremiären i augusti. Detta uttryck har emellertid visat sig lika pålitligt som den svenska sommaren – det vill säga: inte mycket. En titt i backspegeln vittnar om att devisen har slagit rätt när det gäller Stockholmsbörsens breda index i 15 av fallen de senaste 30 åren.

Bild
Procentuell avkastning på OMXS PI vid köp dagen före midsommarafton och försäljning till kräftpremiären i augusti.
Källa: Nasdaq

... eller Sell in May?Tittar vi västerut så talar engelsmännen, och numera även amerikanerna, i stället om ”Sell in May and stay away, don’t come back until St Leger’s day”. I motsats till den svenska varianten bör man alltså avveckla sina innehav på försommaren, för att sedan hålla sig ifrån börsen ända till St Leger’s day som äger rum andra lördagen i september. Uttrycket har en lång historia och myntades i samband med att den brittiska aristokratin lämnade London under sommaren och återvände först till den årliga hästkapplöpningen som ägde – och fortfarande äger – rum på St Leger’s day.

På vissa håll har uttrycket kommit att avse Halloweenfirandet i slutet oktober i stället för hästkapplöpningen i september, men det rimmar ju inte lika fyndigt… Oavsett om man köper i september eller i oktober så kan man med facit i hand konstatera att detta har varit en bättre strategi än den svenska varianten, också på Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsens breda index har nämligen de senaste 30 åren avkastat positivt mellan september och maj i 23 av fallen, och i 24 av fallen om man avvaktat med köp till efter Halloweenfirandet motsvarande år.

Bild
Procentuell avkastning på OMXS PI vid köp efter St Leger’s day, respektive sista handelsdagen i oktober, föregående år och försäljning första handelsdagen i maj.
Källa: Nasdaq

Tänk långsiktigt


Oavsett strategi så finns all anledning att inta en mer försiktig hållning under semestern; det är naturligt att likviditeten minskar när såväl småsparare som professionella handlare ligger i solstolen. Detta kan i sin tur få till följd att enskilda nyheter får oväntat stort genomslag, vilket märks inte minst i mindre bolag. Därutöver vill man kanske själv inte behöva bekymra sig om sparkapitalet när man ligger och kopplar av i hängmattan. Det är dock riskabelt att blint förlita sig på almanacksbaserade gissningar, likt ovan nämnda. Även om det finns mängder av statistik som stöder att börsen följer vissa mönster, är dessa betydligt mer komplexa än att de kan sammanfattas i fyndiga fraser. Alltför generella regler har inte större sannolikhet att infrias än en lottovinst. Att göra medvetna investeringsval, sprida riskerna och ha en långsiktig strategi ger långt större möjligheter till god avkastning.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan