Höga räntor och hög inflation kan till viss del vara negativt för aktiemarknaden. Ett högre ränteläge innebär högre avkastning från räntepapper. Högre avkastning från räntepapper, vilka betraktas som lågriskinvesteringar, erfordrar i sin tur högre avkastning från aktier, då aktier som riskfyllt tillgångsslag behöver ge bättre avkastning för att kompensera för risken. Därutöver betyder högre räntor ofta dyrare finansieringskostnader för företagen ifråga. Men frågan är betydligt mer komplex än så, där en viktig komponent är anledningen till att räntorna stiger. Om räntorna stiger för att vi står inför ett förbättrat konjunkturläge med högre tillväxt – vilket vi anser vara fallet just nu – går företagen rent fundamentalt en positiv tillvaro till mötes. God konjunktur innebär goda utsikter för vinsttillväxt hos företagen, och framtida vinster – ja, det är precis det som aktiekurserna ska spegla. En historisk tillbakablick pekar också på att stigande räntor många gånger har gått hand i hand med goda tider på börsen.

Varierande räntekänslighet


Det är dock värt att nämna att räntekänsligheten varierar mellan olika branscher och till och med mellan olika bolag. Tillväxtbolag – bolag som växer och har sin vinstutveckling framför sig – tenderar att få det besvärligt med stigande räntor eftersom de framtida vinsterna värderas lägre med en högre ränta i värderingsmodellen. Även kapitalintensiva bolag såsom fastighetsbolag brukar missgynnas av stigande räntor eftersom de i regel har stora lån som genererar högre räntekostnader. Bättre blir det i stället för bankerna som får högre marginal i form av större skillnad mellan in- och utlåningsränta. Om den stigande räntan indikerar en förbättrad konjunktur så brukar även de konjunkturkänsliga verkstadsbolagen gynnas. Rörelser och ett skifte i förarsätet är således något man kan förvänta sig vid ränteförändringar och det är precis det vi ser nu. Flera av de snabbväxande teknikbolagen, som fullständigt dominerade börsen förra året, har nu lättat på pedalen, medan vi ser att banker och verkstadsbolag vädrar morgonluft.

Finns det några gratisluncher?


I vanlig ordning bottnar allt i att långsiktighet och framför allt riskspridning är de främsta framgångsfaktorerna för ditt sparande. För att återknyta till frågan om gratisluncher i ingressen så är svaret från den moderna portföljteorins fader, tillika ekonomipristagaren, Harry Markowitz: ”Ja, det finns en gratislunch – diversifiering!”

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i aktier och fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan