Värderingen – bra kompass på längre sikt
Det finns flera mått hur man mäter aktiemarknadens värdering. Många mått såsom PE-tal mäter hur aktier värderas utifrån nuvarande vinster (alternativt förväntade vinster 12 månader framåt). Ett annat sätt är att ta hänsyn till konjunkturen och studera värderingsmått som tar hänsyn till att lönsamheten påverkas över en konjunkturcykel. Ett bra mått för detta är ”cykliskt justerade PE-tal” (Cyclical Adjusted Price Earning, CAPE) som mäter dagens aktiepriser i förhållande till inflationsjusterade vinster de senaste 10 åren. Idag indikerar CAPE att den årliga aktieavkastningen i USA de kommande 10 åren kommer hamna runt 4.6%, vilket är knappt hälften av historisk genomsnittlig avkastning.


När är det dags att sälja?
Precis som vi skrivit om tidigare i Swedbanks månatliga Investeringsstrategier anser vi att det är för tidigt att hoppa av aktiemarknaden och börja vikta ner aktier i sin portfölj. Aktiemarknaden, framförallt i USA, är högt värderad men det finns bättre indikatorer som historiskt sett varnat innan en större nedgång. Den tydligaste och bästa indikatorn historiskt sett är när långräntan i USA (10-åringen) är lägre än korta räntan (3-månaders). Historiskt sett har det varit en mycket tillförlitlig indikator för när man ska sälja av.

Historien upprepar sig sällan 100% likadant, men det finns mycket att lära av historien och många mönster tenderar att upprepa sig. I juli 1997 var den amerikanska aktiemarknaden högre värderad än någonsin (enligt CAPE) och många valde att sälja av aktier. Om man istället väntat med att sälja av till långräntan var lägre än korträntan hade man varit med på en uppgång de närmsta 3 åren på över 70 %.


Det betyder inte att aktiemarknaden kommer utvecklas på samma sätt nu och lutningen på räntekurvan faktiskt kommer varna oss i tid. Tiden under IT-bubblan var också väldigt speciell och vi kommer troligtvis inte få samma utveckling som då. Men att försöka pricka in rätt tidpunkt genom att enbart studera aktiemarknadens värdering har historiskt sett varit mycket svårt.

Läs mer i vår senaste investeringsstrategi:

Mikael Wik