Bakgrunden till satsning på militären
Kim Jong-Un tillträdde som ledare 17 december 2011 då hans far Kim Jong Il avled. Kim Jong-Un var då bara 27 år gammal och hade före pappans bortgång knappts syns i media eller publika sammanhang. Till skillnad från sin far, som var 53 år när han tog över makten från farfar Kim Il-Sung, är Kim Jong-Un betydligt yngre och mindre erfaren.

Anledningen till Nordkoreas upprustning och stora satsning på militären och utveckling av kärnvapen är troligtvis att skydda sig från omvärlden. Om landet blir för svagt mot omvärlden kan det diktatoriska styret sluta på samma sätt som för t.ex. Ceaușescu, Saddam Hussein och Gaddafi. Provokationer och testskjutningar av missiler från Nordkorea är inget nytt, utan har pågått under en lång tid. Sedan 2006 då första kärnvapentestet gjordes har totalt sex kärnvapentester och runt 130 missiltester genomförts (källa: csis.org). Det mest oroväckande är antalet provokationer och tester från Nordkorea de senaste åren. Sedan Kim Jong-Un kom till makten har utvecklingen eskalerat och allt fler missil- och kärnvapentester utförts. En oroväckande trend som ser ut att fortsätta.

Liten påverkan på aktiemarknaden
Kärnvapentesterna som utförts sedan 2006 har haft liten påverkan på marknaden generellt sett. Ökad politisk oro vid enstaka tidpunkter, som i samband med missiltester och uttalande från Nordkorea eller USA, har snabbt blåst över och negativa marknadsrörelser har snabbt rekylerat.

Vid samtliga sex tillfällen då Nordkorea har utfört kärnvapentester har marknaden reagerat marginellt. När vi studerar aktie- och valutamarknaden i Sydkorea ser vi liten eller ingen påverkan vid dessa tillfällen. Generellt sett (se graf) har både sydkoreanska aktiemarknaden och valutan tappat direkt efter ett kärnvapentest men sedan rekylerat.

Vi anser att så länge användning och test av missiler och kärnvapen betraktas som provokationer, och Nordkorea inte går över gränsen för vad som betraktas som krig mot någon annan stat, kommer de nuvarande politiska oroligheterna inte påverka aktiemarknaden nämnvärt. Eftersom Nordkorea har en sluten och liten ekonomi utgör de sanktioner och bestraffningar från omvärlden inte någon påverkan på den globala konjunkturåterhämtningen.

Vi följer såklart utvecklingen i Korea och skulle konflikten eskalera kan det finnas anledning att ändra vår positiva syn till riskfyllda tillgångar. Men vetskapen om att varken USA eller Nordkorea har något att vinna på en väpnad konflikt är vår och marknadens bästa gissning just nu att oroligheterna kommer att stanna vid provokationer.

Så länge konjunkturåterhämtningen fortgår, företagens vinsttillväxt är god och riskviljan fortsatt är hög tror vi dock att den globala aktiemarknaden kan fortsätta uppåt utan att störas av konflikten i Nordkorea.

Trevlig helg

Mikael Wik