Det är ett faktum att det numera finns utrymme för hållbarhetsarbete i såväl indexnära fonder som fonder med stark hållbarhetsprofilering så som Global Impact, men jag kommer främst att blogga om bolagen vi äger i Global Impact och om deras roll som världsförbättrare.