Att konsumtion drivs av en växande medelklass som vill ha samma standard som i mer utvecklade länder är något som både lyfts fram som positivt ur tillväxtperspektiv och som ett givet problem ur miljöperspektiv. Men det ena behöver inte utesluta det andra, det är länder under förändring och i takt med att tillväxten ökar ges nya förutsättningar att gå sin egen väg. Jag har tidigare skrivit om tillväxt som i många fall skett på bekostnad av miljön, men många länder i framför allt Asien har alla förutsättningar att slippa upprepa västvärldens misstag, och levererar idag avancerade produkter och tjänster som kan bidra till en grön, teknisk revolution.

Många av dessa länder har dessutom subventioner och politiska styrmedel på plats som styr tekniska framsteg mot gröna lösningar. Kina har ett system för utsläppsrätter under uppbyggnad som kommer bli minst lika stort som det europeiska systemet. Därmed kommer utsläppstunga industrier inom kort möta betydligt större ekonomisk motvind och för den som vill placera sina pengar är det en bra idé att se till att investera i grön verksamhet istället för fossilberoende industrier.

Indexleverantören MSCI gjorde nyligen en jämförelse mellan sitt traditionella tillväxtmarknadsindex och index som tar hänsyn till bolagens arbete med hållbarhetsfrågor. De fann att även om hänsyn till hållbarhetsrisker är ett relativt nytt fenomen på tillväxtmarknader visar jämförelsen att även historiskt har indexen som premierar bolag som arbetar med sina hållbarhetsrisker har gett bättre avkastning än det traditionella indexet.

En annan aspekt är att växande ekonomier ofta brottas med stora ekonomiska ojämlikheter hos befolkningen. Investeringar i företag med bra hållbarhetsarbete och som bidrar till att uppnå FN:s globala mål hjälper också till att minska ojämlikheter och verkar för en stabilare ekonomisk tillväxt.

Två fonder som investerar hållbart på tillväxtmarknader är Access Edge Emerging Markets och Global Impact (den senare är en globalfond där cirka 20 procent är placerat på tillväxtmarknader).

Rapporten från MSCI om hållbara investeringar i tillväxtmarknader

Access Edge Emerging Markets A

i år
+6,17%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
113,61
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i till…

Global Impact A

i år
+5,96%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
125,94
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive till…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan