Att flygplan stannar på marken, konsumtionen stannar av och fabriker stängs ner gör att utsläppen minskar drastiskt. Att det faktiskt har effekt visar nytagna satellitbilder från såväl Kina som Europa där det går att se kraftiga minskningar av giftiga luftföroreningar. SVT rapporterar om att halterna av hälsovådliga avgaser i Stockholm närapå har halverats. Men även om krisen kommer hålla i sig i månader, eller ännu längre, är det kortsiktiga effekter det handlar om. När samhället är igång i sina vanliga hjulspår igen pekar mycket på att även luftföroreningarna återgår till samma nivåer som tidigare.

Det som förmodligen har störst chans att ge en positiv och varaktig effekt på klimatet är nya vanor. Såväl arbetsplatser som skolor har på rekordkort tid varit tvungna att hitta nya lösningar för att jobba hemifrån, ordna distansundervisning och hålla konferenser online. Med bra teknik och utrustning är förhoppningarna stora att dessa för många nyfunna och användbara lösningar ska öka användandet av digital teknik som gör att mindre nödvändiga resor kan undvikas även när livet återgår till det normala igen.

I flera av våra fonder letar vi särskilt efter bolag med verksamhet som kan bidra till att FN:s globala mål kan uppnås. En kategori av bolag vi tittar på är just sådana som erbjuder teknik och mjukvara som bland annat underlättar arbete på distans. Det är verksamheter som bidrar till att uppnå mål 9, hållbar industri, innovationer och infrastruktur, men även i högsta grad mål 13, bekämpa klimatförändringarna.

Dessa bolag ser ett stort uppsving just nu. Till exempel var ett av de bästa bolagen i Access Edge Emerging Markets under februari, när coronavirusets spridning var som störst i Kina, ett kinesiskt bolag som bland annat tillhandahåller smarta nätverkslösningar och utrustning. En utveckling som såklart kopplas till det hastigt uppkomna behovet från tusentals kineser som helt plötsligt behövde ställa om till att kunna jobba hemifrån.

Även om det handlar om en tillfällig topp är det troligt, och värt att hoppas på, att de nya vanorna kan leda till att åtminstone en bråkdel av de arbetsresor som i vanliga fall genomförs världen framöver ersätts av onlinemöten. Det skulle onekligen innebära en betydande vinst för klimatet, och en varaktig sådan.

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan