Avsaknaden av säkra, rena toaletter är särskilt ett hot för kvinnor – när de behöver lämna hemmet i brist på toalett är risken stor för överfall. Som ett resultat är bristen på sanitära toaletter en av de främsta orsakerna till att unga tjejer slutar gå till skolan när de kommer in i puberteten. Utöver detta är även de ekonomiska kostnaderna enorma. Enligt en rapport från Oxford Economics beräknas brist på grundläggande sanitet kosta världen 220 miljarder US dollar per år – i snitt 0,9 % av BNP för de länder som är drabbade av de här problemen.

Global Impact är ägare i det japanska företaget LIXIL, som tillsammans med UNICEF har startat projektet Make a Splash! - ett projekt som syftar till att anta den stora utmaning som bristande tillgång till grundläggande sanitet innebär. Ett samarbete man hoppas ska bli ett betydelsefullt steg på vägen i den viktiga frågan om att få rena och säkra toaletter till de 2,4 miljarder människor i världen som i dagsläget saknar det.

Bild
LIXL har startat projektet Make a Splash! tillsammans med UNICEF

Projektet handlar framför allt om att genom utbildning och förändring av beteende, tillsammans med enkla, innovativa och prismässigt överkomliga produkter kunna göra en förändring för de en av tre människor i världen som idag saknar tillgång till en toalett. Ofta är existerande sanitetsprodukter inte anpassade till förutsättningarna i dessa områden där tillgången till vatten många gånger är bristfällig -till exempel använder en traditionell västerländsk spoltoalett ca 13 liter vatten per spolning - vilket är en enorm mängd i områden där vatten är en bristvara. Som min kollega David skrev i en blogg för några veckor sedan
krävs ny teknik för att tackla de problem vattenbrist bär med sig, och det finns bra förutsättningar för god långsiktigt avkastning hos de bolag som kan bidra med innovativa och resurssnåla lösningar inom såväl vatten- som sanitetsteknik.

LIXIL har utvecklat det unika toalettsystemet SATO - en enkel och mycket smart produkt som kräver en minimal mängd vatten – endast 0,2 till 1 liter - för att spolas. För att hålla kostnaderna nere och kunna hålla ett lågt pris på slutprodukten tillverkas de här toaletterna lokalt och säljs sedan genom lokala återförsäljare. Förutom att skapa arbetstillfällen lokalt ger det även enskilda regioner möjlighet att förbättra sina egna sanitära förhållanden. Produkten finns i olika modeller som går att anpassa efter de skilda förutsättningar som finns, med avseende på exempelvis infrastruktur och inkomstnivåer, på olika ställen i världen. Det gör att den potentiella marknaden för LIXIL:s produkter är mycket stor och ger bolaget goda tillväxtmöjligheter.

LIXIL bidrar med konkreta lösningar till att avhjälpa de globala sanitetsproblemen och hjälper därmed till att uppfylla de globala målen - framför allt mål nummer 6, rent vatten och sanitet, men även mål nummer 10, minskad ojämlikhet och mål nummer 5, jämställdhet.

Bild
FN:s 17 globala mål

Global Impact är sedan fonden startade ägare i LIXIL – ett ägande vi är mycket stolta över!

Mer om LIXIL

Köp Global Impact
Mer om Global Impact

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt som omnämns i bloggen.