Väldigt mycket är på väg åt rätt håll och Sverige ligger i framkant internationellt sett, men trots det kommer den verkliga energiomställningen inte att kunna genomföras utan politisk styrning. Covid-19-krisen har visat att stater är beredda att genomföra stora förändringar på rekordkort tid när ett globalt hot riskerar miljoner människors liv.

Det kan te sig skrattretande att det för klimatkrisen – som även den i allra högsta grad utgör ett globalt hot (om än inte lika akut) – har sett snudd på omöjligt ut att politiskt få igenom lika omfattande förändringar. Hälsoaspekten är givetvis den viktigaste frågan för världens länder att lösa just nu, men att minska de ekonomiska effekterna av krisen är också av väldigt stor vikt. Här har världens ledare all möjlighet att just nu göra en skillnad för framtida generationer. Chefen för IEA (International Energy Agency), Fatih Birol, pekar på att vi nu står inför en unik möjlighet att vinna både kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska fördelar genom att göra klimatåtgärder till en väsentlig del av de stora ekonomiska stimulanspaketen som är på väg att utformas för att hjälpa ekonomin på fötter igen.

Vad betyder det här för oss investerare och för sparare som undrar var de ska placera sina pengar? Med rekordlåga priser på olja, som ser ut att vara här för att stanna ett tag framöver, är det lätt att undra om det kommer fortsätta att vara lika intressant att investera i bolag som framställer förnybar energi nu när det har blivit mer finansiellt lönsamt att bränna olja än vad det har varit på länge. Nja, faktum är att korrelationen mellan oljepriset och priset på aktier inom området för förnybar energi är förvånansvärt låg. Även om olja används i stor utsträckning som direkt energikälla är det framför allt naturgas och kol som konkurrerar med förnybart som källa för el.

Det kanske är lite väl optimistiskt att hoppas att världens ledare till fullo kommer utnyttja den rådande situationen till att komma med de stora lösningarna på klimatfrågan, men med de förändringens vindar som blåser just nu är det knappast orealistiskt att tro att välfungerande klimatlösningar definitivt kommer gynnas av dessa omvälvande ekonomiska tider.

Global Impact A

i år
+5,96%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
125,94
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive till…

Access Edge Sweden A

i år
+14,67%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
128,77
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige samtid…

Access Edge Emerging Markets A

i år
+6,17%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
113,61
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i till…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan