Det internationella energiorganet IEA lyfte i en intressant artikel nyligen fram batteriteknik och vätgasteknologier som två viktiga områden tack vare förmågan att omvandla elektricitet till kemisk energi och vice versa, och menar att det är områden som borde få en plats i de stimulanspaket som nu diskuteras världen över i spåren av covid-19.

Båda dessa är områden som vi tittar på när vi i vår förvaltning letar efter bolag med verksamhet som hjälper till att uppnå de globala klimatmålen. När det gäller batteriteknik, och framför allt litiumjonbatterier är det ett område som det redan satsas mycket på. Till stor del på grund av att det är teknik som ligger till grund för elbilar och andra eldrivna fordon men behovet är även stort för att stödja integreringen av förnybar energi till kraftnäten. En tydlig trend vi sett under året i Access Edge Emering Markets där flera kinesiska batteritillverkare under året har gått betydligt bättre än marknaden som helhet.

Inom det andra området IEA lyfter fram, vätgas, finns det i Sverige och Norge till exempel ett par intressanta bolag som satsar på vätgasteknologier och som har utvecklats starkt under året, båda dessa finns i Access Edge Sweden. I Norden är intresset för gröna lösningar större än någonsin, något som kan ge aktiepriset en knuff uppåt utan att det nödvändigtvis behöver vara kopplat till några direkta nyheter hos bolagen. Men samtidigt visar analyser såsom denna från IEA att det är troligt att många av de gröna lösningarna har framtiden för sig och eventuella riktade stödpaket kan ge bolagen ytterligare möjlighet att kunna skala upp och effektivisera sin verksamhet.


Access Edge EM

i år
-9,23%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
93,50
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher med inriktning mot ti…

Access Edge Swe

i år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
94,04
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher i Sverige. Målsättningen är att…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan