För några år sedan uppgav det kinesiska miljödepartementet i en rapport att de beräknar att en femtedel av Kinas jordbruksmark är förorenad. Den främsta orsaken till markföroreningarna är de stora mängder orenat avfall som industrier släpper ut, vilket har en direkt påverkar på marken men även indirekt genom att förorenat vatten används till bevattning.

Nu tar Kina ett krafttag med målsättning att få stopp på all illegal dumpning av farligt kemiskt avfall till 2025. Det kinesiska miljödepartementet meddelade i mitten på oktober att man under de närmaste sex åren kommer vidta omfattande åtgärder för att öka kapaciteten för att behandla farligt avfall, öka övervakningen och svartlista de bolag som överträder bestämmelserna.

Fonden Access Edge Emerging Markets är ägare i det kinesiska bolaget China Everbright International som är ett av de främsta bolagen på den kinesiska marknaden inom området för miljöskydd. Inom sin greentech-division har bolaget kapacitet att årligen hantera 1,8 miljoner ton farligt avfall. Dessutom är de stora inom området för förnybar energi, både genom waste-to-energy och genom elframställning från sol- och vindkraft.

Ett europeiskt bolag som också tar tillvara på de affärsmöjligheter Kinas skärpta miljöarbete skapar är det franska vatten- och avfallsbolaget Suez. Bolaget, som är ett innehav i fonden Global Impact, tillkännagav för ett par veckor sedan att de i ett samarbete med det kinesiska bolaget NWS Holdings kommer bygga en anläggning för hantering av farligt avfall i den kinesiska staden Dongying i Shandongprovinsen. Anläggningen kommer följa EU:s utsläppsstandarder och blir Suez nionde anläggning för hantering av farligt avfall i Kina.

I och med Kinas skärpta miljöarbete är marknaden för att ta hand om den här typen av avfall under kraftig tillväxt och för Suez, China Everbright och andra aktörer med kunskap och erfarenhet inom området finns goda möjligheter att etablera sig och ta marknadsandelar. Men framför allt öppnar det upp för en renare industri och en möjlighet att göra en välbehövlig och betydande insats för miljön lokalt.

Mer om Access Edge Emerging Markets
Mer om Global Impact

Swedbank Robur Access Edge EM

1 mån
+2,43%
3 mån
+4,87%
i år
-4,24%
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
98,64
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher med inriktning mot tillväxtmarknader globalt. Målsättningen är att erbjuda exponering mot MSCI Emerging Markets samtidigt som vi ta…

Swedbank Robur Global Impact

1 mån
+2,12%
3 mån
+2,01%
i år
-2,71%
1 år
+0,53%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
109,00
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Målsättningen är att fonden långsiktigt överträffar sitt jämförelseindex som är MSCI All Country World Index (MSCI ACWI). Fonden placerar globalt i aktier huvudsakligen i företag som genom sina produkter, tjänster oc…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan