Såväl Thailand som Indien har haft stora problem med nivåer högt över WHO:s rekommenderade maxnivåer. I Delhi var nivåerna av farliga partiklar i luften i början november mer än 20 gånger den av WHO rekommenderade maxgränsen. De främsta orsakerna till smogen är fordonstrafik, utsläpp från fabriker och eldning av åkermark inom jordbruket (en vanlig metod för att öka näringshalten i jorden). I Delhi är det framför allt eldningen som står för de största utsläppen, medan de skadliga utsläppen i Bangkok främst beräknas orsakas av fordonstrafiken.

Att behovet av miljöförbättrande investeringar på tillväxtmarknader är stort, men även att möjligheter är många skrev min kollega David Stenlund om i ett blogginlägg nyligen (se länk nedan). Ett exempel på bolag som med innovativa lösningar faktiskt kan göra skillnad för miljön är thailändska Energy Absolute, som är ett innehav i fonden Access Edge Emerging Markets.

Energy Absolute är ett bolag som arbetar för att ta fram lösningar för att bland annat minska utsläppen i den thailändska huvudstaden och de brukar ibland beskrivas som Sydostasiens Tesla. De utvecklar lösningar för elfordon men har även verksamhet inom områdena för biodieselprodukter och förnybar energi. Nu planerar de att kunna ersätta den avgastunga trafiken på Chao Phraya-floden med eldrivna katamaraner. Bangkok kallas ibland för ”Venice of the East” och har ett omfattande nätverk av floder och kanaler, med båtar i linjetrafik som ansluter direkt till buss och rälstrafik på land. Flottan av de här toppmoderna båtarna ska vara igång i linjetrafik redan till sommaren och bolaget räknar med att användandet av båttrafiken kommer dubbleras, och därmed avlasta trafiken i huvudstaden. Båtarna kommer ha en batterikapacitet som gör att de kan färdas 80–100 km på varje laddning, en kapacitet som gör den här typen av eldrivna färjor till ett attraktivt alternativ på många kortare färjelinjer runt om i Thailand och övriga Sydostasien. Att myndigheterna samtidigt utökar skattelättnaderna gällande elfordon till att även inkludera investeringar i laddningsinfrastruktur för båtar gör det här till ett projekt som är väldigt intressant ur såväl ekonomiskt som klimatfrämjande perspektiv.

Därför hittar vi många intressanta bolag i tillväxtmarknader

Swedbank Robur Access Edge Emerging Markets A

1 mån
-3,06%
3 mån
+9,89%
i år
+7,87%
1 år
+11,70%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
115,43
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i tillväxtmarknader globalt samtidigt som fonden även tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatin…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan