Kina till exempel förbjuder plastpåsar i alla större städer vid slutet av 2020 och i samtliga städer till slutet av år 2022. EU förbjuder vissa engångsplaster såsom bestick, sugrör och snabbmatsförpackningar från och med nästa sommar. Och det är troligt att regeringar över hela världen snart kommer vidta fler och kraftigare åtgärder för att på allvar påbörja plastrensningen.

Många företag gör nu stora ansträngningar för att minska sina egna plastföroreningar, där till exempel Coca-Cola lovar att minst hälften av plasten i deras flaskor 2030 ska bestå av återvunnen plast. Men även om återvinning av plast är en viktig pusselbit för att minska nedskräpningen, är det i dagsläget problematiskt att återvinna plast till god kvalitet i någon större omfattning. Mycket av plasten som samlas in kan i slutändan av olika skäl inte återvinnas.

Det är inte svårt att gissa sig till att många av dessa engångsplaster behöver ersättas av andra, mer miljövänliga material. Fiberbaserade material är på framgång, och flera skogs- och massabolag satsar nu stort på innovationsavdelningar för att ta fram fiberbaserade material som kan ersätta plastprodukter. Som exempel har skogsbolaget Stora Enso tagit fram en biologiskt nedbrytbar barriärfilm som ersätter aluminiumfolie i kartonger för vätska, och BillerudKorsnäs är delaktiga i ett Paper Bottle-projekt där de med samarbetspartner arbetar för att ta fram en fiberflaska för kolsyrad dryck baserad på återvunnet papper. Båda dessa lösningar har potential att i stor skala ersätta plastförpackningar för drycker, en lösning som ur hållbarhetsperspektiv låter betydligt mer intressant och framåtblickande än att sätta förhoppningen till den som bekant svåra frågan kring återvinning av plaster.

Vår nystartade fond Access Edge Sweden investerar tio procent i bolag som vi bedömer bidrar till att FN:s klimatmål uppnås, ett av dessa bolag är Stora Enso.

Swedbank Robur Access Edge Swe

1 mån
-18,02%
3 mån
-
i år
-
1 år
-
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
-
risk
1234567
kurs
79,66
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher i Sverige. Målsättningen är att efterlikna sitt jämförelseindex samtidigt som vi tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatin…

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan