Att rika länder nu stoppas från att dumpa sitt plastavfall i länder som inte har förmåga att ta hand om avfallet är förstås positivt men det innebär också att länderna i väst behöver se till att ha processer och kapacitet på plats för att hantera sitt eget avfall.

Sett till övriga Europa ligger Sverige i framkant när det kommer till plaståtervinning, även om det är långt kvar till EU:s mål att över hälften av allt plastavfall som uppstår ska återvinnas till år 2030.

Global Impact har investerat i det italienska bolaget Hera Spa, som i sin verksamhet bland annat samlar in och hanterar kommunalt avfall i norra Italien. Genom ansträngningar och vision om en cirkulär ekonomi har de i områdena där de är verksamma kunnat höja andelen avfall som sorteras och därmed kraftigt minska avfallet som läggs på deponi till 4,5 %. En hög siffra jämfört med Sveriges 0,5 %, men en stor förbättring i jämförelse med det italienska genomsnittet på 26 %. Här ligger Hera före tidsplanen för att uppfylla EU:s mål för en cirkulär ekonomi och med tanke på de ökade kostnaderna för återvinning av bland annat plast har de positionerat sig mycket väl ur konkurrenssynpunkt. Under 2018 blev Hera även majoritetsägare i Aliplast Group som är ledande i Italien inom området för plaståtervinning. Aliplast sålde under 2018 över 84 000 ton plastprodukter tillverkade från återvunnet material.

Den produktionen, från ett enda företag, motsvarar alltså hälften av det plastavfall som förra året exporterades från EU till Indien. Utifrån de ändrade förutsättningarna med ökade kostnader för att göra sig av med plastavfall är det troligt att fler företag inom den närmaste tiden kommer se affärsmöjligheten i att återvinna och tillverka produkter från plastmaterial som tidigare setts som avfall.

Swedbank Robur Global Impact

i år
+16,97%
hållbarhet
förv.avg.
0,70%


Så stor skillnad gör bolagen i Global Impact

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan