Det är istället andra delar av transportsektorn som står för de största utsläppen – och där är det också betydligt svårare att minska utsläppen. Transportsektorn står för 20–25 procent av världens koldioxidutsläpp, och de allra största utsläppen kommer från tyngre långtradare, transportfartyg och flyg. Möjligheterna att elektrifiera de tyngre transporterna är mycket begränsade, och det internationella energiorganet IEA förutspår att transportsektorn även fortsättningsvis kommer vara en av de sektorer som står för de största utsläppen av koldioxid i scenarion som går så långt fram som till 2070.

Men även om det inte går att använda samma lösningar som för personbilar så finns det andra vägar att gå. I en analys som Bloomberg NEF nyligen publicerat menar de att vätgas, syntetiska bränslen och biobränslen alla kan spela en roll för att minska utsläppen inom transportsektorn.

Och just biobränslen är lite extra intressant för att det är en produkt som finns på plats, och eftersom de oftast går att använda i fordonens befintliga förbränningsmotorer är det en omställning som skulle kunna gå smidigt.

Men det kommer förmodligen krävas politisk styrning och ekonomiska incitament för att biobränslena ska kunna få större genomslag. Teknologi finns på plats, men lägre oljepriser och det förändrade världsläget i och med covid-19 har lett till att efterfrågan på biobränslena gått ner. I Sverige har också nya regler kring råvarorna som ingår i biobränslen gjort att mängden bränsle som framställts har minskats. Och även om det är tråkigt att utbudet blir mindre är det relevant att man ifrågasätter innehållet och ställer krav på vilka råvaror som ingår, hur de framställs och att biobränslen inte framställs från råvaror som skulle göra större nytta på annat håll.

Så även om inte biobränslen ensamt löser problemet med transporternas utsläpp kommer de förmodligen spela en viktig roll framöver. I takt med att fler konsumenter och investerare ställer ökade krav på klimatanpassade affärsmodeller kan det bli mer och mer intressant för transportbolagen att använda biobränslen istället för fossilbaserade drivmedel, trots att det tyvärr inte är ekonomiskt fördelaktigt. Inte ännu iallafall.

Mer om Access Edge-fonderna

Access Edge Global A

i år
+13,94%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
119,68
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Global är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher globalt samtidig…

Access Edge USA A

i år
+14,83%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
119,82
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge USA är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i USA samtidigt som…

Access Edge Japan A

i år
+2,76%
3 år
+13,86%
5 år
+63,74%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
158,91
sharpe
0,38
förv.avg.
0,20%
Access Edge Japan är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Japan samtidigt…

Access Edge Emerging Markets A

i år
+6,17%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
113,61
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i till…

Access Edge Europe A

i år
+12,28%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
118,72
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Europe är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Europa samtidi…

Access Edge Sweden A

i år
+14,67%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
128,77
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige samtid…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan