I den finansiella sektorn är det till exempel många aktörer, däribland Swedbank Robur, som de senaste åren satt ambitiösa klimatmål för sina investeringar – ofta i linje med just Parisavtalet.

Vägen fram mot att uppnå dessa mål är varken utstakad eller spikrak. Etablerade marknadsstandarder saknas och det är knappast en enkel sak att gå i god för att man placerar spararnas pengar på ett sätt som bidrar till att den globala uppvärmningen kraftigt begränsas. Att klimatfokusera investeringar kan såklart göras på olika sätt och det finns flera branschsamarbeten på plats för att hitta lösningar som hjälper till att skifta kapitalet i en mer hållbar riktning.

EU:s handlingsplan för hållbar finansiering, Sustainable Finance, har just som uppgift att samordna, underlätta och möjliggöra jämförelser av hållbara investeringar. Handlingsplanen består bland annat av tre delar; en kategorisering av gröna verksamheter (taxonomi), en förordning för hur hållbara investeringar ska rapporteras och ett regelverk som styr hur klimatindex ska konstrueras.

Och även om handlingsplanen inte innehåller en färdig manual för hur investeringar ska blir ”Paris Aligned” finns här tillräckligt med hjälpmedel och riktlinjer, framtagna av EU:s främsta experter på området, för att det ska gå att utveckla robusta och trovärdiga modeller att använda som vägledning. För ett par veckor sedan presenterade vi, som första fondbolag, en sådan modell och kunde lansera de första fonderna som ”Paris Aligned”. Det innebär att investeringarna i dessa fonder är i linje med målsättningen att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet. Min kollega Johan skrev förra veckan ett blogginlägg om vad det innebär i praktiken för fonderna.

Förhoppningsvis kan detta också få fler aktörer att våga ta nya steg i samma riktning. För finanssektorn har tillsammans en otrolig kraft i att driva och skifta kapital för att hjälpa till att möjliggöra att det övergripande målet, Parisavtalet, faktiskt kan uppnås.

Johan Andreassons blogg

Access Edge Emerging Markets A

i år
+7,48%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
115,01
sharpe
-
förv.avg.
0,50%
Access Edge Emerging Markets A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i ti…

Access Edge Europe A

i år
+3,07%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
108,99
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Europe A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Europa samti…

Access Edge Japan A

i år
+3,92%
3 år
+23,99%
5 år
+61,17%
rating
hållbarhet
risk
1234567
kurs
160,70
sharpe
0,47
förv.avg.
0,20%
Access Edge Japan A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Japan samtidi…

Access Edge Global A

i år
+4,68%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
109,96
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Global A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher globalt samtid…

Access Edge Sweden A

i år
+4,85%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
117,75
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Sweden A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i Sverige samt…

Access Edge USA A

i år
+4,25%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
108,79
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge USA A är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i USA samtidigt s…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan