En tidigare blogg om Global Impact
handlade om den alarmerande rapporten från FN:s klimatpanel angående klimatförändringarna med budskapet att det är nu vi måste agera. De goda nyheterna är att det finns mängder med smarta innovationer, regleringar och ekonomiska drivkrafter som kan, och kommer, driva på en grön industriell revolution. Och särskilt intressanta är de bolag som klarar av att förnya sig och göra den förändringsresa som den gröna revolutionen kräver. Fonden Global Impact fokuserar på att investera i bland annat den här typen av världsförbättrande bolag.

Ett exempel på ett sådant bolag är belgiska Umicore, ett bolag som har rötter inom gruvindustri och med en historia som löper 200 år tillbaka i tiden. Efter att ha haft stor del av sin verksamhet riktad mot gruvverksamhet positionerade de under 1990-talet om sig till att bli materialspecialister med fokus på ädelmetaller. 2003 förvärvade man företaget PMG och blev därmed även verksamma inom bilindustrin genom tillverkning av katalysatorer. Katalysatorer har historiskt varit betydelsefulla för utsläppsbegränsning inom bilindustrin och som specialister på området spelar Umicore en viktig roll i arbetet mot renare luft. Med de insatser som görs på global nivå för att reglera utsläpp av växthusgaser finns stora tillväxtmöjligheter inom branschen.

Men det är satsningar inom ett annat område som gör Umicore särskilt intressant. Med ett stort investeringsprogram i ryggen breddar de sin verksamhet inom bilindustrin och förflyttar sig från katalysatorer till att bli en innovativ materialleverantör för alla slags nya elfordon, med en unik specialisering inom området återvinning av batterier från elbilar.

Att marknaden för elbilar är under kraftig tillväxt har nog inte undgått någon. Antalet el- och hybridfordon i världen passerade 2017 3 miljoner, vilket är en ökning med 54 % jämfört med 2016. Enligt International Energy Agencys (IEA) Global Electric Vehicle Outlook 2018 kommer antalet elfordon i trafik runt om i världen vara runt 40 gånger högre 2030 jämfört med 2017, med resultatet att antalet förbrukade batterier kommer öka enormt. Samma rapport betonar även vikten av en hållbar process under hela batteriernas livscykel, och att återvinningsprocessen av batterier måste förbättras och skalas upp.
Bild Bild

Här har Umicore en nyckelposition och man är just nu i startgroparna för att göra investeringar i återvinningsanläggningar i större skala för att möta det ökade behovet på marknaden.
”Vi måste vara redo med större industriella återvinningsanläggningar än vi har i dag någon gång i mitten av 2020-talet” säger Umicores VD Marc Grynberg.

Förutom den uppenbara affärsmöjligheten innebär satsningen mot batteriåtervinning att Umicore bidrar till att uppfylla FN:s mål nr 12 ”Hållbar konsumtion och produktion” och mål nummer 13, ”bekämpa klimatförändringarna”. Det gör att bolaget är en viktig byggsten i Global Impact och i resan mot en bättre värld.

International Energy Agencys (IEA) Global Electric Vehicle Outlook 2018
Översikt, Umicore

Läs mer om Global Impact
Köp Global Impact

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan