Bolag som presenterar och tillhandahåller energieffektiva lösningar är intressanta och ytterst viktiga för att klimatpåverkan ska kunna minimeras när den globala ekonomin växer. IT-bolag med moln- och optimeringstjänster är en kategori av bolag med produkter som leder till att stora energibesparingar kan göras, vilket gör att de fyller en viktig funktion i resan mot en mer hållbar framtid. Men än mer intressant blir det när dessa bolag även använder sin teknologi för att öka samhällsnyttan.

Global Impact äger IT-bolaget IBM som 2018 lanserade ”Call for Code”, en satsning över fem år i samarbete med bland annat FN och Röda Korset. Satsningen, som har utformats som en tävling, syftar till att förena utvecklare över hela världen och få dem att använda exempelvis dataanalys, AI och blockchain för att förebygga, i stunden hantera och återhämta sig från naturkatastrofer. Ett antal vinnande bidrag utses årligen, och utöver en vinstsumma bidrar IBM med teknik och lösningar för att projekten ska kunna genomföras. Gemensamt för de vinnande projekten är att de ska kunna tillhandahålla lösningar till låg kostnad som kan vara till hjälp för människor, ofta fattiga, i utsatta situationer till följd av naturkatastrofer och extremväder.

Bland vinnarna 2018 återfinns bland annat två projekt som möjliggör kommunikation med hjälp av lokala nätverk i krisdrabbade områden, till exempel efter orkaner och översvämningar då existerande infrastruktur ofta slås ut. Ett annat av projekten innebär att man med hjälp av teknologi som baseras på ”Internet of Things” kan hjälpa brandkåren att se hur bränder sprider sig i glesbefolkade områden.

Det ger hopp inför framtiden att se att stora bolag kan dela med sig av sin teknik och kunskap för att främja projekt som kan hjälpa utsatta människor, och samtidigt praktiskt visa på hur den teknologiska utvecklingen kan hjälpa oss mot en mer inkluderande framtid. I gengäld kommer IBM i kontakt med duktiga utvecklare över hela världen vilket bäddar för samarbete som definitivt även kommer gagna dem som bolag framöver.

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.com/fondlistarobur.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan