Ett område som drabbas hårt av klimatförändringarnas konsekvenser är jordbruket. Extremväder i form av torka, kraftiga skyfall och orkaner till följd av klimatförändringar orsakar problem för jordbrukare världen över. Såväl storskaliga som mindre jordbruk drabbas, men där de storskaliga jordbruken har större möjlighet att uthärda år med dåliga skördar kan missväxt slå extra hårt mot mindre odlare och jordbrukare i framför allt utvecklingsländer.

Årets vinnande bidrag av ”Call for Code ”är plattformen Agrolly. Den är skapad med utgångspunkten att småskaliga jordbruk inte har tillgång till samma resurser som större, och syftar till att ge användarna information för att kunna fatta välgrundade beslut, möjliggöra finansiering och förbättra den ekonomiska avkastningen. Med hjälp av plattformen får jordbrukarna möjlighet att utföra klimatriskbedömningar, bland annat baserat på en noggrann regnprognos som inkluderar skräddarsydda bevattningsbehov framtagna utifrån en FN-utvecklad modell, de får tillgång till algoritmer för att beräkna skörderisker och ett forum där användarna kan utbyta information och lösningar. På så sätt kan små jordbrukare i tillväxtländer hålla sig uppdaterade och få möjlighet att anpassa sig efter rådande förutsättningar för att förbättra sitt jordbrukande.

IBM är ett innehav i fonderna Global Impact, Access Edge USA och Access Edge Global för att de genom sin verksamhet bidrar till minskad energianvändning - som IT-bolag erbjuder IBM optimeringstjänster som därmed möjliggör en minskad klimatpåverkan. Att de även kan dela med sig av sin teknik och kunskap för att främja projekt som möjliggör för människor i utvecklingsländer att tillgodoräkna sig kunskap och kunna förbättra sina egna förutsättningar ger hopp inför framtiden, och är ett utmärkt exempel på hur den teknologiska utvecklingen kan hjälpa oss mot en mer inkluderande framtid.

Läs mer om Agrollys vinnande bidrag

Global Impact A

i år
+5,96%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
125,94
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive till…

Access Edge USA A

i år
+14,83%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
119,82
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge USA är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher i USA samtidigt som…

Access Edge Global A

i år
+13,94%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
119,68
sharpe
-
förv.avg.
0,30%
Access Edge Global är en indexnära aktiefond som ger exponering mot bolag i olika branscher globalt samtidig…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan