När BloombergNEF sammanställer och jämför åtgärder i de länder som kommit längst på resan mot en cirkulär ekonomi konstateras att gemensamt för att starta åtgärderna är att man sett ett behov av att minska mängden sopor som samlas på hög (läggs på deponi). Olika länder har vidtagit olika åtgärder för att komma till rätta med detta, några har till exempel infört mycket höga kostnader för att lämna avfall och andra har försökt lägga ökat ansvar på producenten för att bekosta återvinning. Det har dock visat sig att det som har allra bäst effekt är policys som syftar till att öka återanvändning, återvinning och att förebyggande minimera avfallet.

I takt med att den utsatta tiden för många ambitiösa klimatmål närmar sig ökar kraven på beslutsfattare att omsätta klimatmålen i konkreta åtgärder. EU-kommissionen tar ytterligare steg mot konkreta åtgärder med en ny Circular Economy Action Plan. EU ser planen som en strategisk möjlighet för att kunna främja innovation, öka konkurrensen och förbättra resurseffektiviteten, med målet att det år 2030 endast ska finnas cirkulära, hållbara produkter på marknaden i EU. Tanken är att detta ska omfattas i lagstiftning inom de närmaste åren.

Man vill nu gå betydligt djupare än med åtgärder som den omdebatterade skatten på plastpåsar (av många kritiker avfärdad som enbart en symbolisk åtgärd). Det kan till exempel handla om krav på att viss andel av nytillverkade produkter ska komma från återvunnet material i allt från bilar till plastförpackningar. När det kommer till plast handlar det om att se till att betydligt mer av den insamlade plasten faktiskt återvinns, och att komma tillrätta med problemen som den stora mängden engångsförpackningar medför.

Framöver kommer det krävas att alla företag tar ansvar för vad och hur man producerar, där de som hunnit längre med att anpassa sin affärsmodell kommer ha en stor fördel i takt med att åtgärderna konkretiseras. Men mer intressant, både för klimatmålens uppfyllnad och ur investeringssynpunkt är de företag som kan möjliggöra för andra att skapa en cirkulär affärsmodell.

Global Impact investerar i den här typen av företag, som till exempel brittiska kartong- och återvinningsföretaget DS Smith som samlar in, behandlar och återvinner kartong till nytt förpackningsmaterial på 14 dagar. Dessutom tar de fram fiberbaserade material som ersättning för engångsplaster i till exempel färdigmatsförpackningar. Ett annat exempel är det italienska bolaget Hera Spa, som i sin verksamhet bland annat samlar in och hanterar kommunalt avfall i norra Italien. Genom att gå in som majoritetsägare i AliplastGroup, som är ledande inom plaståtervinning i Italien säkrar de upp möjligheten att återvinna och sälja vidare den plast man samlat in.

Swedbank Robur Global Impact A

1 mån
+2,77%
3 mån
+2,25%
i år
+6,30%
1 år
+23,45%
3 år
-
5 år
-
rating
-
hållbarhet
risk
1234567
kurs
126,35
sharpe
-
förv.avg.
0,70%
Global Impact är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i bolag i olika branscher globalt inklusive tillväxtmarknader vilka genom sina produkter, tjänster och verksamheter, enligt fondbolagets bedömning, bidrar til…

Månadsspara långsiktigt i fonder

Det bästa sparandet är det som blir av. Så starta ett månadssparande där pengarna dras automatiskt från ditt lönekonto och placeras i de fonder du väljer.

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!

Läs fler blogginlägg av Linnea Zanetti Läs fler blogginlägg i Fondbloggen Alla blogginlägg

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

All information i denna blogg är sammanställd från källor som Swedbank bedömer som tillförlitliga. Swedbank kan dock inte garantera att informationen är korrekt. Åsikterna är skribentens egna och behöver inte sammanfalla med Swedbanks. Informationen i bloggen är inte avsedd att utgöra rådgivning och du bör alltid ta del av övrigt marknadsföringsmaterial innan du väljer att göra en investering i någon produkt eller något bolag som omnämns i bloggen.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan