Så stor skillnad gör bolagen i Global Impact

Global Impact är en hållbar aktiefond som helt fokuserar på att investera i de bolag som vi bedömer bidrar till att uppfylla FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling och en bättre värld. Var med i vårt mål om att spara hållbart!
Observera att investering i fonder alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs mer
Bra att veta om Swedbank Robur Global Impact
  • Minsta första köp är 100 kronor.
  • Du kan köpa och sälja andelar dagligen.
  • Inköpsavgiften är 0 procent.
  • Fondförvaltningsavgiften är 0,70 procent.
  • Du kan ha Global Impact i såväl fritt fondsparande som ISK, pension eller försäkring.
  • Mer information om Global Impact

Global Impact förvaltar idag totalt X kr. Det innebär att fondens del av bolagen per år förväntas:

Rengöra & distribuera dricksvatten.
Motsvarar cirka
personers årliga förbrukning av vatten för mat och dryck.
Generera material för återanvändning.
Motsvarar ungefär
personers totala mängd avfall under ett år.
Producera förnybar energi.
Motsvarar ungefär
svenska hushålls årliga energi­förbrukning.
Behandla avloppsvatten.
Motsvarar cirka
svenska hushålls årliga utsläpp av avloppsvatten.
Investera i medicinsk forskning och utveckling.
*
Gör en egen beräkning

Gör en egen beräkning:

kr
kr per månad i
% per år

Så här har vi räknat:

Siffrorna för att beräkna den positiva inverkan från bolagens produkter och tjänster visar en historisk ögonblicksbild av portföljbolagens produktion inom dessa områden i relation till fondens ägarandel (antal aktier) i bolagen. De faktiska värdena kommer att variera i takt med att bolagens produktion förändras, men också genom att portföljens sammansättning ändras. Datan som ligger till grund för denna beräkning kommer dock endast att ändras en gång per år. Även växelkursförändringar påverkar mätningen. Viktigt att notera är att kopplingen mellan faktiskt effekt av att investera i fonden och de mått som presenteras är indirekt och sker via ägarandelar i portföljbolagen. Därför avråder vi exempelvis från att måtten används för klimatkompensation.

Beräkningar baserade på genomsnittligt marknadsvärde och innehav under 2019.

Bolagen och de globala målen

I Impactrapporten kvantifierar vi bolagens positiva effekt på miljö och sociala områden. Nedan kan du också läsa om bolagen som Global Impact investerar i och vilka mål vi tror de kan påverka med sin verksamhet.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Small Cap USA +19,8%
Ny Teknik +13,4% +298,9%
Japanfond A +12,3% +58,1%
Småbolag Global +11,2%
Asienfond +10,9% +99,0%
Se alla våra fonder

Månadsspara
långsiktigt i fonder

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Swedbanks Investeringstrategi

Fondbloggare

Fler blogginlägg

OMX Stockholm 30

Aug 20Sep 20Okt 2016501700175018001850

INDEX

Sverige OMXS30 -2,34% 1722,66
Sverige OMXSPI -2,76% 681,08
Danmark OMXC20 -2,35% 1317,97
Finland OMXH25 -2,93% 4113,37
Norge OSEBX -3,19% 799,68
Nasdaq -3,06% 11081,01
Nasdaq 100 -3,19% 11228,78
Dow Jones -2,98% 26644,28

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån 0 -0,178%
5 år -0,015 -0,378%
10 år -0,017 -0,21%
Euro 0,09 kr 10,4 kr
Dollar 0,14 kr 8,85 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa fondartiklar

Fler...
Fler...