Bästa fonderna

Bland de fem fonder som gått bäst det senaste kvartalet (per 2020-09-30) hittar vi fyra småbolagsfonder: Microcap, Småbolagsfond Sverige, Småbolagsfond Norden och Ny Teknik. Gemensamt för fonderna är också att de i huvudsak investerar i svenska eller nordiska bolag.
Observera att investering i fonder alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs mer
  1. Microcap +22,86 %
  2. Småbolagsfond Sverige +20,19 %
  3. Småbolagsfond Norden +20,08 %
  4. Ny Teknik +18,62 
  5. Sverigefond +17,23 %

Microcap

i år 3 år 5 år
+44,23% +91,17% -
rating hållbarhet förv.avg.
- 2,00%
Väljer bland de minsta bolagen på den nordiska marknaden, även onoterade bolag.

Småbolag Sverige

i år 3 år 5 år
+29,91% +81,92% +144,11%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Fonden investerar i små svenska bolag.

Småbolag Norden

i år 3 år 5 år
+22,04% +56,19% +107,02%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag.

Ny Teknik

i år 3 år 5 år
+62,17% +125,68% +318,72%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Fonden investerar främst i små innovativa nordiska bolag verksamma inom bioteknik och IT.

Sverigefond

i år 3 år 5 år
+7,21% +19,58% +59,08%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Fonden investerar i svenska bolag.

Få hjälp med att bygga din fondportfölj

Enkla fondhjälpen för dig som vill vara aktiv och få hjälp med att plocka ihop en fondportfölj.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Small Cap USA +22,2%
Ny Teknik +16,3% +318,7%
Japanfond A +15,7% +71,6%
Småbolag Global +13,9%
Småbolag Norden +13,7% +107,0%
Se alla våra fonder

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Swedbanks Investeringstrategi

Fondbloggare

OMX Stockholm 30

Aug 20Sep 20Okt 2016501700175018001850

INDEX

Sverige OMXS30 0% 1841,59
Sverige OMXSPI -0,28% 734,78
Danmark OMXC20 -0,14% 1408,29
Finland OMXH25 -0,41% 4429,08
Norge OSEBX -0,58% 868,42
Nasdaq 0,33% 11516,50
Nasdaq 100 0,37% 11677,84
Dow Jones 0,40% 28308,79

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,179%
5 år 0,005 -0,383%
10 år 0,008 -0,218%
Euro -0,03 kr 10,34 kr
Dollar -0,07 kr 8,73 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa fondartiklar

Fler...
Fler...