Branschfonder

Våra branschfonder investerar i aktier i företag inom en eller flera specifika branscher, till exempel läkemedel, fastigheter, råvarubolag eller IT. En branschfond placerar smalare än exempelvis en bred globalfond,  därför är svängningarna i avkastningen större och risken högre.
Observera att investering i fonder alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs mer

Passar dig som:

  • själv vill välja en bransch du tror på
  • vill ha hjälp från en fondförvaltaren att välja vilka aktier som ska ingå
  • sparar på längre sikt

Medica

i år 3 år 5 år
+5,50% +50,09% +45,60%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Hälsorelaterade bolag, som läkemedel, bioteknologi och hälsorelaterad service.

Fastighet

i år 3 år 5 år
-8,35% +45,65% +81,93%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Placerar globalt i bolag som främst är inriktade mot fastighetsbranschen.

Råvarufond

i år 3 år 5 år
-24,84% -11,64% +11,28%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror.

Technology

i år 3 år 5 år
+22,78% +112,69% +204,20%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Placerar globalt i bolag inom IT, mycket USA.

Ny Teknik

i år 3 år 5 år
+53,37% +118,75% +296,20%
rating hållbarhet förv.avg.
1,25%
Små innovativa bolag inom bioteknik och IT.

Få hjälp med att bygga din fondportfölj

Enkla fondhjälpen hjälper dig att välja rätt basfond.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Småbolag Sve +17,75% +143,74%
Småbolag Norden +17,54% +103,55%
Ny Teknik +16,06% +296,20%
Sverige MEGA +15,09% +61,68%
Sverigefond +14,88% +55,53%
Se alla våra fonder

Månadsspara
långsiktigt i fonder

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Swedbanks Investeringstrategi

OMX Stockholm 30

Jul 20Aug 20Sep 201500160017001800

INDEX

Sverige OMXS30 0,09% 1835,36
Sverige OMXSPI 0,26% 729,00
Danmark OMXC20 -0,03% 1345,45
Finland OMXH25 0,08% 4403,65
Norge OSEBX 0,03% 866,16
Nasdaq -1,07% 10793,28
Nasdaq 100 -1,30% 10936,98
Dow Jones -0,88% 27657,42

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,010 -0,158%
5 år 0 -0,368%
10 år 0,010 -0,169%
Euro -0,03 kr 10,37 kr
Dollar -0,05 kr 8,76 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa fondartiklar

Fler...