Företagsobligationsfonder

Traditionellt sett har företag vänt sig till bankerna för att låna pengar. Nu vänder sig allt fler företag till kapitalmarknaden för att låna pengar vilket har ökat möjligheten att investera i obligationer utgivna av dessa företag. Att placera i företagsobligationer ger dig möjlighet till avkastning i en lågräntemiljö utan att för den delen placera i aktiemarknaden.
Observera att investering i fonder alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs mer

Företagsobligationsfonder passar dig som:

  • vill ha högre förväntad avkastning än traditionellt räntesparande men lägre risk än aktiesparande
  • har en placeringshorisont på minst två år (beroende på val av fond)
  • vill ha ett bra komplement till aktiemarknaden

Corporate Bond Europe
 


i år 3 år 5 år
-0,01% +4,77% +7,41%
rating hållbarhet förv.avg.
0,60%
Innehåller till största del företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade-obligationer, vilket begränsar kreditrisken.

Corporate Bond Europe IG


i år 3 år 5 år
-0,20% +3,94% -
rating hållbarhet förv.avg.
0,50%
Fonden innehåller till största del företagsobligationer med hög kreditvärdighet, utgivna av bolag med bra hållbarhetsarbete.

Företagsobligationsfond Mix


i år 3 år 5 år
+1,64% +5,40% -
rating hållbarhet förv.avg.
0,70%
Innehåller företagsobligationer med hög och låg kreditvärdighet. Fördelningen är ungefär 50/50 vilket ger balans mellan risknivå och förväntad avkastning.

Corporate Bond Europe High Yield A


i år 3 år 5 år
+2,07% - -
rating hållbarhet förv.avg.
- - 0,80%
Fokuserar på företagsobligationer med låg kreditvärdighet, så kallade High Yield vilket ökar kreditrisken I fonden, men ger möjlighet till en högre förräntningstakt.

Bas Ränta
 


i år 3 år 5 år
+0,40% +4,15% +4,28%
rating hållbarhet förv.avg.
- 0,50%
Aktivt förvaltad räntefond som placerar på räntemarknaderna utan några geografiska begränsningar. Investeringar görs i räntepapper med olika löptider, i olika segment av företags- och statsobligationsmarknaderna.

Räntefond Kort Plus
 


i år 3 år 5 år
+0,36% +0,83% +0,63%
rating hållbarhet förv.avg.
0,40%
Fonden placerar främst i obligationer utgivna av stater, kommuner, landsting, säkerställda bostadsinstitut, banker och företag.

Så arbetar vi med hållbarhet


Ethica företagsobligationsfond har ett fördjupat hållbarhetsarbete.

Få hjälp med att bygga din fondportfölj


Enkla fondhjälpen för dig som vill vara aktiv och få hjälp med att plocka ihop en fondportfölj.

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Nordenfond +12,0% +77,2%
Småbolagsfond Norden A +11,5% +147,9%
Microcap +11,4%
Access Sverige A +10,5% +100,8%
Access Edge Sweden A +10,2%
Se alla våra fonder

Webbinarium

Månadsspara
långsiktigt i fonder

  • Tar minimalt med tid.
  • Du sprider risken över tid.
  • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Swedbanks Investeringstrategi

OMX Stockholm 30

Mar 21Apr 21Maj 211 9002 0002 1002 2002 300

INDEX

Sverige OMXS30 -0,01% 2 255
Sverige OMXSPI -0,15% 906
Norge OSEBX 0,54% 1 088
Danmark OMXC20 0,38% 1 556
Finland OMXH25 0,21% 5 179
Baltic OMXBBGI 0,16% 1 304
Dow Jones I.A. 0,29% 34 230
Nasdaq 100 -0,30% 13 503
Nasdaq Comp. -0,37% 13 582
HK Hang Seng 0,64% 28 601

RÄNTOR

2 år 0% -0,2887
5 år 134,54% 0,0010
10 år 1,59% 0,4015
10 år 1,38% 1,5273
30 år 1,04% 2,2726

VALUTOR

Euro 0,04% 10,19 kr
Dollar (USD) -0,11% 8,47 kr
Pund (GBP) -0,08% 11,79 kr
Börsinformationen ovan visas med fördröjning. Vi reserverar oss för felaktig eller saknad information i samband med driftsstörningar.

Mest lästa fondartiklar

Fler...