Regioner

Observera att investering i fonder alltid innebär en risk.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs mer
Ovan visas utvecklingen av Swedbank Roburs fonder uppdelade per region.*
Du kan enkelt välja period du vill se genom knapparna ovan.
Om du väljer en region listas fonderna i den regionen här.

* Var vänlig notera att regionerna inte innehåller fonder i eventuella under-regioner:

  • Sverige är en egen region, och Sverigefonder ingår inte i Norden eller Europa.
  • Fonder i Norden eller Ryssland ingår inte i Europa.
  • Japanfonder ingår inte i Asien.
  • Fondkategorierna Global, Tillväxtmarknader, Branschfonder, Bland-, Kredit- och Räntefonder visas i egna rutor då de inte tillhör en specifik kartregion.

Swedbank Robur har ingen uppdelning av fonder i Afrika, Sydamerika, Mellanöstern eller Australien. Fonder som investerar i bolag i de regionerna tillhör en annan region, som sammanfattar fondens placerings- och investeringsstrategi bättre, exempelvis "Global" eller "Tillväxtmarknader".

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information häri. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.
Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se/fondlista.

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan