Lundbergföretagen

Observera att investering i aktier alltid innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, och du kan förlora hela eller delar av ditt investerade kapital. Läs mer

Artiklar och analyser på Aktiellt

2020
30  mar Mest köpta och sålda aktier - Vecka 13, 2020 (Artikel)
23  mar Mest köpta och sålda aktier - Vecka 12, 2020 (Artikel)
mar Mest köpta och sålda aktier - Vecka 9, 2020 (Artikel)
2019
27  sep Holmens aktie är av rätta virket (Artikel)
19  aug Mest köpta och sålda aktier - Vecka 33, 2019 (Artikel)
12  aug Mest köpta och sålda aktier - Vecka 32, 2019 (Artikel)
29  apr Mest köpta och sålda aktier - Vecka 17, 2019 (Artikel)
23  apr Mest köpta och sålda aktier - Vecka 16, 2019 (Artikel)
2018
sep Mest handlade aktier hos Swedbank och Sparbankerna - Vecka 35.. (Artikel)
2017
jul Mest handlade aktier hos Swedbank och Sparbankerna - Vecka 26.. (Artikel)
19  jun Mest handlade aktier hos Swedbank och Sparbankerna - Vecka 24.. (Artikel)
2012
25  maj Bevakningen avslutas (Morgonrådet)
18  maj Olistade portföljen i fokus (Morgonrådet)
2011
30  nov Låg risk, men begränsad avkastning (Morgonrådet)
25  nov Fastighetsvärdena ger osäkerhet (Morgonrådet)
21  nov Rimlig värdering (Morgonrådet)
26  aug Noterade fastigheter är ett bättre alternativ (Morgonrådet)
19  aug Hög investeringskapacitet, men låg avkastning (Morgonrådet)
27  maj I väntan på ytterligare investeringar (Morgonrådet)
23  maj Dålig timing (Morgonrådet)
2010
26  nov Brist på potential ger nedgradering (Morgonrådet)
okt Högre fastighetsmomentum (Morgonrådet)
27  aug Inga överraskningar (Morgonrådet)
23  aug Fastighetsportföljen i fokus (Morgonrådet)
28  maj Investerar – uppbackat av starka finanser (Morgonrådet)
24  maj Stark finansiell position (Morgonrådet)
24  feb Låg finansiell risk och attraktiv portfölj (Morgonrådet)
22  feb Avyttringen av NCC ökar intresset (Morgonrådet)
2009
27  nov Mindre ändringar (Morgonrådet)
12  nov Stabiliserad fastighetsavkastning (Morgonrådet)
Fler...
28  aug I väntan på att fastighetsavkastningen stabiliseras (Morgonrådet)
24  aug Bättre portföljutsikter, men fortfarande risk (Morgonrådet)
26  maj Skjuter fram fastighetsnedskrivningar (Morgonrådet)
22  maj Se upp för den icke-noterade fastighetsportföljen (Morgonrådet)

Viktig information

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs.

Läs även Viktig information om Investeringsrekommendationer

Läs även Viktig information om Aktiellt nedan