NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

LYKO: OMSÄTTNINGEN ONLINE STEG 44% 2 KV

Onsdagen den 21 augusti 2019 kl. 07:16
byiPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6Kg0j1aMj/bl7Q7iaN7i2PqAfN9giMa4Xxo0iMa5bF7iaN7i6QpAvzr5bwpQLvnQjO7h6Kh5zFpRazax+za23JplazeNazehfOr4TDpArzpwiMa4zIpQOzax/NnkrHnkTOnlezax/dpALDpAizax+zeNazexnFmkfz7h6Kpkjy7h6Kn57TnRezax+Ob0iMa5/MpQbzpBezax/D7h6Kn4jO7h6KmkTyqA2zax+za23FrA3Mr43GnleI7h6KiAjOmkzGqQjBpkjIr4jO7h6Kp0j1aMj/bkqzax/Hnl6zax/D7h6Kp4zIoAizax/Hnkezax/HpRfNrA3MmkTyngiMa4HQml7OmkKzax/A7iaN7i6QqAjB7iaN7i2PnkTyngiMa0iKegj1aMj/bl6zayazax/Pq5+zax+K7h71awiMa5/MpQbzpBezax/D7h6Kowj1aMj/b4PA7iaN7i6QqA7vqA2zax/wrlfDoQjM9wiMa0iKegiMa0iKeiXIp4zIngiMa5bO7iaN7i2PqwiMa4mzeNazexnM7h6KbN+zax/KqAXxnkTO7h6Kmlmzax/askHJqMiMa5fJr43GmgiMa4XHqMj1aMj/b5fOpAzInMiMa5bJpgiMa4yzax/FrA3Mr43Gnlezax/GmkTymkfz7h6K7h//q0j1aMj/bgiMa16RbMiMa4PDp4DJpAjM7h6KoR7JpAXM9wiMa0iKegiMa0iKegiMayrG7iaN7i2On4DvpAfz7h6K7iaN7i2OqwiMa43Or0iMa5nD7h6Kp4XxoQ3M7h6KmkLGr0iMa4nGnl6zax/wnlazeNazexnFml7z7h6KpQbC7h6Kp5zxoQ3N7h6Kr42zax/Hml7FpA3yqQ3In4jGml6zax+za23DpAXH7h6KhQTGokTz7h6KqQ3Hr4zyokrO7h6KqQXH7h6Krwj1aMj/b57ynlezax/Knl6zax/F7iaN7i6Qq0iMa4nJqBfNmlfO7h6K7iaN7i2OqwiMa4uzeNazexnBr0iMa4yzax/GokTEngiMa4Pzn0iMa0iKelfDn4zBml7z7h6M7h717h6KqQHMolnzqwiMa5ny7h6KiAzxoQ3Mn0iMa2LToQWzax/D7h6Kn4jG7iaN7i2PqBbMml/KpR7OnkSI7h6K7h//7h6K7h//eB7Pr5fJrAzIqRfHml7BokTvp4jI7h6KpkzIqQHvn4izax/PpAfzqwiMa4HQml7OmkLzr0iMa5fDp4Kzax+ObwiMeNmzax/KqAXxnkTO7h6K81iK7h71a0yI7h6K7h//elnQokHzp5bzpwiMa4mzeNazexnMoQLvqA3N7h6Kmlmzax/NnkrHnkTOnlezax/dpALDpAizax/NpQOzax/ynkLQolazax/CmknO7h6KmB7zn42zax/FmkPKmkTEnl6zax/JmQuzax+za23ynkLQolazax/zqAuzeNazehjGp4zO7h6Knl7N7iaN7i2Or5fIokTBml6zax/Aqwj1aMj/bkSzax/GnlnzqA3Ir0j1aMj0bB7zqwiMa4yzax/ApR7H7h6Kmlmzax+za23Hml7FpA3yqQmzeNazexnMokTBqQ7Dn57vnMiMa5bJpgiMa57zn5jxnl7vqwiMa4PvqAHImkfNnwj1aMj0bB7DpArNoQXNr4Tvn4jI9wiMa3zOr4jMp4zBml7z7h6KnkSzax+za23A7iaN7i6QqAHGml7DpAqzax+zeNazehfM7h6KmlfO7h6Ko5jyrwj1aMj/bl7yqR/MpQfPoRfzqwiMeMiMa4Pzn0iMa4jI7h6Kpwj1aMj/bkrJr0iMa4KzeNazehfBqAizax/Hml7BokTvp0iMeMiMa5nDqQ3yngiMa4jI7h6K7h//qQTvmA7vqAizax/OokLGrwj1aMj/b5vO7h6K7iaN7i2OpwiMa57zqRfzqA3In4izax/KqAXyrkHOnl6zayazax/Pq5/Bnl6zax/askHJ9wiMa0iKegiMa0iKei7Jp43BnlfN7h6Knk7Dr4fv9l7zqRjGr43O7h6Knwj1aMj0bB6zax/ynlezax/vpAfMmgiMa4HQml7OmkLzr0iMa5jKq4rDmQGzax/OokLG7h6KahqzayaP7h6KpkzGoAXInl6zax+za23FqAXIpR6zax+C9hazayaR8giMa4ezeNazehfM7h6Kn57TnRezax+La0iMa4PDp4DJpAjM7h6Knwj1aMj0bB7Fp43Mmlazax/vrwiMa4PDpBbFmkfz7h6K7iaN7i6QrB7DnQ2zax/zs5fzqATv7h6K7h//oQXNr4Tvn4jM7h6KnQzQnlezax/ynlezax/Isk2zax/Mnkrzp5nzqAHzr0iMa4yzax/7fz7h7h6KahmI7h6K7h//7h6K7h//7h6K7h6K7h//9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH7h6K7h//ewj1aMj0bB7NqAjymkHOokXInkSzax+zay6ObwiMa1uzax+PahyLbNyKa0iMa4vOr5/N7hb/7h747h74r5rDr5fzqwTxpQOzaynyol7zoRfNngiMa0iKegiMa0iKeiTTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoRe40=
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +35,50% +266,96%
Småbolag Sve +29,29% +126,92%
Småbolag Norden +28,27% +86,36%
Small Cap USA +27,17%
Technology +25,97% +193,75%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Tryg A/S
 • Kværner ASA
 • Ocean Yield ASA
 • Cellink AB
 • Investment AB Öresund
 • Corem Property Group AB
 • AGES Industri AB
 • Besqab AB
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Maj 20Jun 20Jul 201400150016001700

INDEX

Sverige OMXS30 0,20% 1715,91
Sverige OMXSPI 0,20% 669,99
Danmark OMXC20 0,67% 1290,31
Finland OMXH25 0,08% 3969,44
Norge OSEBX -0,94% 803,38
Nasdaq 0,69% 10564,78
Nasdaq 100 0,82% 10753,64
Dow Jones -0,31% 25986,92

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,031 -0,169%
5 år 0 -0,343%
10 år -0,007 -0,184%
Euro -0,03 kr 10,38 kr
Dollar -0,02 kr 9,16 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...