NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

KINA: SER FORTSATTA KÖP AV SOJABÖNOR FRÅN USA

Tisdagen den 2 juni 2020 kl. 09:48
RciPfdeOH6hOLb7h6K82TTo4jOqQ7Tqwj1aMj/bkSzax/2ol7zoReD7h6KgQzInlbDqQHv7h6Knwj1aMj0bB7zr43B7h6KnAXMr5azeNazehfOr4jM7h6KmlfO7h6KoMj1aMj0bB/v7h6KqQXEmk6zeNazexnIpR6zax+za23Aqwj1aMj/bkSzax/jiO2zax/D7h6Kp4zIoAizax/Hnkezax/Hml7FpA3yqQ7zn0j1aMj0bAPIokTBml6zax/JmQuzax/Jq0j1aMj/blnzqAHvr0iMa43Q7h6KnlvOnl7ImgiMa4nvoRfJqAjM9wiMa0iKegiMa0iKeifzr0iMa57vq5/JqBfzqA3M7h6Kn4jI7h6KqRfvr4LDnQ2zax/FokTzqQzNoQ2zax/OokfIokTBnkSzax/5p4XwmkKzax/iokPzqMiMa5+zeNazehizax/OolbymkrzpwSzax+za22zax+za232ngiMa57znAjMnl7vqwiMa5fDp4Kzax/Pr5fvp43In4jI7h6KnB6zeNazehjI7h6Kn4jO7h6KmkPzqAzFmkTNoQ2zax/M7iaN7i2Pn4jO7h6Knwj1aMj0bB6zax/NpQDvmwj1aMj0bATNnlvKpR7O7h717h6K7h//qQXH7h6Kr43Gml6zax/JpgiMa4LzrAjMmkTNnl6zax/vrwiMa4TTp4zBnkSzax/NoMj1aMj0bB7ymkfz7h6Kmwj1aMj0bATJqwiMa5azeNazehizax/NnkTO7h6KqQXH7h6Kq0j1aMj/bgiMa4OzeNazehjIn43BnkSI7h6K7h//7h6K7h//gQzImlazax/Pr57DoQjNn4jKml7OnkPzpBezax/Pq5/Bnl6zax/NmkPOokfDnRezax/vr5ezax/ynlezax/DpBfz7h6KnAzIpBazax/I7iaN7i2PnQXI7h6KokTApR7HmlfDpQSzax+za23JpgiMa43Or0iMa4zHq4XMr4jI7h6Kmlmzax/NpQDvmwj1aMj0bATJqwiMa5bFrkLGngiMa4vv7h6Krl/Ko0j1aMj0bB7O9wiMa0iKegiMa0iKeifzr0iMa5nvqwiMa5+zeNazehizax/H7iaN7i2PpAfvnQjI7h6KqQXH7h6KeALJpQPwnl7B7h6KhAjRqMiMa5bFqAjQ7h717h6Kpkjy7h6Ko0j1aMj/b4TQolbIokTB7h6Kr4zGp0iMa4GzeNazehfGp4XM7h717h6KmlfO7h6K7h//n4jI7h6KoQzInlbDqQHv7h6KqAjBnl7DpArzpwiMa5jKq4PvpA3O7h6KqRfvr4LDnQ2zax/Dpl/JqBezeNazexnMnl6zax/vr5ezax/KmljNmgiMa4zHq4XMr4jI7h6Kmlmzax+za23QolbNmgiMa4DJqAfwqBjFqRnvqAXM7h6KnB6zeNazehjI7h6Kjjb/7h717h6KokTFp5jNolnz7h6KqQXEmk6zeNazexnIpR6zayazax/A7iaN7i6QqwiMa43Or0iMa5jOrwj1aMj/b57ynl7v7h6Kp0j1aMj/b4rzr0iMa4yzax+za23yngiMa0j1aMj0bAHvn4izax/CmkTynkLNqR+zeNazehfIpAzInQ3MpA2I7h6K7h//7h6K7h//7h6K7h6K7h//9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH7h6K7h//hk3FqAXMnkfvoRfDpQTzpwiMa0iMexeQ7h6Kc0iMa1iLch2RchaL7h6Ko5fOq5azaO2zaymzaynOrQzOr4jM9AbJpgiMfAPvoR7JqAjymkHOokXI7h6K7h//7h6K7h//hBzCnlfNmBzM7iaN7i2PpwiMa2fDqAjFr+KG==
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +37,65% +263,57%
Småbolag Sve +32,60% +124,67%
Small Cap USA +31,55%
Småbolag Norden +31,28% +83,43%
Technology +28,37% +190,97%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Senaste bloggarna

Dagens rapporter

 • Bang & Olufsen A/S
 • Catena AB
 • Magnolia Bostad AB
 • Industrivärden AB
 • Platzer Fastigheter Holding AB
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Maj 20Jun 20Jul 201400150016001700

INDEX

Sverige OMXS30 -0,78% 1717,44
Sverige OMXSPI -0,68% 669,12
Danmark OMXC20 -1,01% 1264,96
Finland OMXH25 -0,97% 4016,11
Norge OSEBX -0,71% 804,22
Nasdaq 2,21% 10433,65
Nasdaq 100 2,54% 10604,06
Dow Jones 1,78% 26287,03

RÄNTOR OCH VALUTOR

5 år 0,014 -0,343%
10 år 0,002 -0,161%
Euro -0,03 kr 10,46 kr
Dollar -0,01 kr 9,26 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...