NYHETER FRÅN NYHETSBYRÅN DIREKT

VOLVO: KLART LÄGRE ACT-SIFFRA ÄN VÄNTAT FÖR NOV - ANALYTIKER

Onsdagen den 5 december 2018 kl. 09:03
F0iPfdeOH6hOLb7h6K82fDqAjFr0yzax/2nkSzax/vpkjMokHvpBbFmgiMa4XMn4jMokTB7iaN7i2PpArzpwiMa5+zeNazehizax/OrkTBmgiMa4LvqRfwokLvqwiMeMiMa2bGmlbN7h6Kc0iMeMiMa0iKekyzax/IpRnzpk7zqwiMa5nvqwiMa4HGml7O7h6KqRnvnQ3MngiMa0j1aMj/b4Szax/Qmkezax/vpA3GslfDoQjMpA2zax/Cmkfz7h6Kqwj1aMj/b4HImlezax/HnkeI7h6K7h//7h6K7h//hR7ynl7DpAqzeNazehjInQjI7h6Kq0j1aMj/bgiMa2bGmlbN7h6Kc0iMa4nJqAfJpwiMa5bE7iaN7i6QpAGzax+LbgiMa5/MpQbzpBezax/OokLG7h6KaxqIch+K7h6KnkTCnlfzqwiMa4yzax+za23IpRnzpk7zqwiMeMiMa4CzeNazehfHnwj1aMj0bB7O7h6Kpkjy7h6KpkXOqRnvqA3In4izax/H7iaN7i2PpA3y7h6KogiMa4nEpQKI7h6KhAjynMj1aMj/bkTBnkSzax/E7iaN7i2OpkmzeNazexnMr0iMa4Pzn0iMa4yzax+za23JoRfJmAjM7h6KogiMa0j1aMj/bl6zax/Qml6zax+NbwiMa5/MpQbzpBeI7h6K7h//7h6K7h//jQjGp5azax/4ml7BpMiMa3bzmRjMolfDnlazax/Cmkfz7h6Kqwj1aMj/b4HImlezax/Hnkezax/vr5ezax/JqAfzqAzInMj1aMj/bkTBnkSzax/NoRjGp4izax/CmkPImgiMa4zIpQOzax+za23DpBfzqBnvp4Lzr0iMa1aR9x+Ka0OOagSKa1+zax/ApR7ypQSzax/A7iaN7i6QqwiMa4TJrAjHmAjM9wiMa0iKegiMa0iKegiMaznD7h6KpkzNqRezeNazehfIoQjM7h6KmlfO7h6KnkSzax/Aqwj1aMj/bkTQml7J7h6Kmlmzax/JqAfzqwiMa4nM7iaN7i2PpwiMa4LvqRfwokLNnALJr5fJqwiMa4Xxo0iMa0j1aMj0bAHvn4izax+za23vrA7JoQTDpArvqwiMa5bvpATJp4zFr0iMa4KzeNazehjB7h6KmA3FpQOzax/ynkSzax/Nr0j1aMj0bB7MngiMa4fzp4jI7h6Kmlmzax/NoQzGp4Tvn4jI7h6KpkjGp43I7h6Krwj1aMj/bl7v7h6K7h//nlbOokPvr0iMa4Xxo0iMa231j0iNelazax/KqAjGokPDpwj1aMj/b57v7h6KpR7ynl7NoknAqA2zax6zayazax/NoR7DrAjM7h6KjQjGp5azax/4ml7BpMSzax+za22zax+za23lnkLGqMiMa2nvqArJ7h6Kq0j1aMj/bl/zoQ3M7h6KmlfO7h6KmA3IoQjIqMiMa4PvqAHImkfNrkTynl7N7iaN7i6QoQTDpArvqwiMa4vvqwiMa4zIn4zFnl7vr0iMa43Or0iMa0iKekLzn5fDn4jMpA2zax/A7iaN7i6QqwiMa5nDqRbv7h6KeQLvqRazax+S9kLzrAjMmkTNnl6zax/Cml6zax/A7iaN7i6QqBbFoBjOolfN7h6KokSzax/OokLG7h6Knwj1aMj0bB7Nr42zax+za23CmkLQ7iaN7i2PqAjO7h6Kax+Ma0iMeMiMa4jAr4jMqQXH7h6Kp4jQnl7vpBbFml/vmQzOnlfzpwiMa4mzeNazexnM7h6Kax+LcgiMa57zn43I7h6Ko43M7h6KqMj1aMj/bkLOqMiMa5jO7h6Knwj1aMj0bB6zax+za23QolbNmgiMa4PJn4jGp4jM9wiMa0iKegiMa0iKegiMaznD7h6KnAXMr5azeNazehfOr4jM7h6KmlfO7h6Knwj1aMj0bB7Q7iaN7i2OpBfv7h6KpRbN7h6KmlfO7h6Kn4jO7h6KoQXHpkjM7h6KmlfO7h6KmALD7h6KqRmzeNazehjMr0iMa4mzeNazexnM7h6K7h//q57Jn5jFr4zJpBbIolmzeNazehjzqATv7h6KmlfO7h6Kpgj1aMj/b57FmA3Mr0iMa4mzeNazexnMmwj1aMj/b5fOqA3N7h6KnB6zeNazehjI7h6KpBjQml7vpAfz7h6KpAzQ7iaN7i2Pnl6zax/JmQuzax/OqAXM7h6K7h//mlfO7h6Kax+LcgiMa47Gol6zax/OpR/K7iaN7i2PqAjO7h6Knwj1aMj0bB6zax/KqAXyrkHOokXInkSzax6zayazax/NoR7DrAjM7h6KjQjGp5azax/4ml7BpMSzax+za22zax+za23cpQPPqA2zax/M7iaN7i2OoQTvqwiMa4yzax/NokSzax/Orl6zax/Hnkezax/vr5ezax/xskHzp4Szax/OpR/Kml6zax/PqwiMa5jIn4jM7h6Knwj1aMj0bB7Nr42zax/CmkLQ7iaN7i2PqAjO7h6Kax+Ma0iMa0iKekjAr4jMqQXH7h6Kq57Jn5jFr4zJpAjI7h6KpAXMpk3Gr0iMa4LvnQrvqwiMa4XMn4jMokTB7iaN7i2PpArzpwiMa4Pzn0iMa1mHbMiMa4OzeNazehjImkfzqwiMeMiMa5jKq4rzqwiMa0iKekzIrAjNr4PzpBfwmkTFnkSzax/D7h6KnkSzax/vpA3GslaI7h6K7h//7h6K7h//7h6K7h6K7h//9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH9gOH7h6K7h//fAzv7h6KfAXMqQPvpwiMa0iMexeQ7h6Kc0iMa1iLch2zax+Rch6N7h6K7h//7h6K7h//hBzCnlfNmBzM7iaN7i2PpwiMa2fDqAjFr+yu==
Fler nyheter från Nyhetsbyrån Direkt

Dagens analyser

Dagens analyser den 16 juli Arkivet för Dagens analyser Prenumerera på Morgonrådet

Swedbank Robur Topp 5

Fond 3 mån 5 år
Ny Teknik +31,02% +247,18%
Småbolag Sve +28,90% +120,22%
Småbolag Norden +28,86% +80,61%
Sweden High Div +24,53% +16,71%
Sverige MEGA +23,28% +38,33%
Se alla våra fonder

Teknisk Analys

Prenumerera på OMXS30
SWEDBANK TRADING
Prenumerera på Affärsidéer

Månadsspara
långsiktigt i fonder

 • Tar minimalt med tid.
 • Du sprider risken över tid.
 • Sparandet blir av!
Spara i fonder
Nu sänker vi courtaget på aktiehandel
Swedbanks Investeringstrategi

Tips för en
bättre pension

Du kan göra saker nu för att få det bra senare.

 • Arbeta,
  helst heltid.
 • Dela på föräldraledigheten.
 • Se till att du har tjänstepension från jobbet.
 • Starta ett eget pensionssparande.
Behöver du hjälp?
Vänligen kontakta Kundcenter Privat på 0771-22 11 22 eller din sparbanks telefonbank.
Mer om pension

Veckans fråga

Dagens rapporter

 • Smoltek Nanotech Holding AB
 • TagMaster AB
 • F-Secure Oyj
 • HKScan Oyj
 • Adevinta ASA
 • Akastor ASA
 • Borregaard ASA
 • Norske Skog ASA
 • Norwegian Air Shuttle ASA
 • Pareto Bank ASA
 • SATS ASA
 • Telenor ASA
 • XXL ASA
 • AQ Group AB
 • Atlas Copco AB
 • Fastighets AB Balder
 • BE Group AB
 • Camurus AB
 • CellaVision AB
 • Collector AB
 • Dometic Group AB
 • DORO AB
 • Elos Medtech AB
 • EQT AB
 • Formpipe Software AB
 • Getinge AB
 • Gränges AB
 • Haldex AB
 • Hansa Biopharma AB
 • HiQ International AB
 • Husqvarna AB
 • Mycronic AB
 • NGS Group AB
 • Orexo AB
 • Q-Linea AB
 • Rejlers AB
 • Sandvik AB
 • Sweco AB
 • Swedish Orphan Biovitrum AB
 • eWork Group AB
 • Enzymatica AB
 • Basware Corporation
Kommande rapporter

Hur vill du leva som pensionär?

Gör vår pensionsprognos

OMX Stockholm 30

Maj 20Jun 20Jul 2014001500160017001800

INDEX

Sverige OMXS30 -0,75% 1754,55
Sverige OMXSPI -0,52% 684,84
Danmark OMXC20 -0,37% 1304,07
Finland OMXH25 -0,09% 4058,98
Norge OSEBX -0,56% 836,14
Nasdaq -0,79% 10466,78
Nasdaq 100 -0,76% 10620,27
Dow Jones -0,47% 26744,95

RÄNTOR OCH VALUTOR

3 mån -0,001 -0,169%
5 år -0,001 -0,338%
10 år -0,012 -0,179%
Euro -0,02 kr 10,33 kr
Dollar 0 kr 9,07 kr
Börsinformationen ovan visas
med 15 minuters fördröjning.

Mest lästa artiklar

Fler...
Fler...